Chemtrails Ontmaskerd: Wat ze voor u verborgen hielden

23-05-2010 | Chemtrails | WWW.NIBURU.NL

chem_head_1

door Dan Eden voor Viewzone

Chemtrails_ontmaskerdHet woord “chemtrails” is afgeleid van het woord “contrails [condenssporen].” Condenssporen zijn condensatiestrepen die gezien kunnen worden als een straalvliegtuig boven ca. 10.000 meter hoogte vliegt.

Daarboven, op ongeveer 10 kilometer hoogte, is de lucht minder dicht en kouder – zeer koud. Buitentemperaturen kunnen dalen tot -51 graden Celsius en de lucht zit meestal vol kleine ijskristallen die daar onzichtbaar hangen. Wanneer deze ijskristallen in een hete vliegtuigmotor worden gezogen veranderen ze in een gasachtig stoom, en kunnen gezien worden als wollige witte wolkachtige strepen die de vliegtuigen achterlaten. Normaal gesproken lossen ze op en vervagen wanneer het vocht weer in onzichtbare ijskristallen veranderd.

“Chemtrails” zijn iets heel anders. Zij worden vaak gevormd achter het vliegtuig op een veel lagere hoogte en lijken in de lucht aan te houden. Zij hebben vaak een andere kleur dan condenssporen en laten vaak een regenboog spectrum zien als zij op de juiste manier door de zon beschenen worden.

De verwarring over deze twee soorten fenomenen is wat ons deed twijfelen of wij over ze zouden schrijven in Viewzone. Wij dachten dat met de dramatische verhoging van luchttransport er natuurlijk meer condenssporen in de lucht zouden zijn en dat als we ons hierover zorgen zouden maken het zou worden gezien als een vorm van moderne paranoia.

In dit artikel zul je ontdekken dat chemtrails echt zijn en dat zij aluminium deeltjes bevatten. Zij worden in de atmosfeer gesproeid in een poging tot het beschermen van micro-elektronica en halfgeleiders – voornamelijk luchtvaartelektronica – tegen atmosferische en zonnestraling die ervoor zorgt dat deze apparatuur beschadigd raakt.

chem_nasa

Een foto genomen door een satelliet op 29 januari 2004, die vliegtuigsporen laat zien over Zuidoost Amerika [klik voor grotere foto]

In bovenstaande foto zijn niet alle witte lijnen “chemtrails”. Waarschijnlijk zijn de meeste hiervan gewone condenssporen of “con”densatiesporen van commerciële straalvliegtuigen. Het laat alleen maar zien hoe groot het probleem is – zelfs zonder samenzwering.

De samenzwering, echter, voegt een grotere complexiteit aan het probleem toe. Die geeft aan dat bepaalde sporen niet alleen maar een bijproduct van moderne luchtvaart zijn, maar meer een moedwillige poging om wolkenachtige formaties in de atmosfeer te brengen, waardoor ons zonlicht wordt geblokkeerd en die ons wellicht vergiftigen met chemicaliën. Vandaar de term “chem”ical trails [sporen].

Chemtrails zijn echt

De term “chemtrail” werd als eerste gebruikt door journalist William Thomas in 1997. Hij schreef over iets dat vele mensen in heel Amerika in de lucht boven hun huizen hadden gezien. Het was niet zozeer dat mensen de witte sporen van straalvliegtuigen opmerkten, of zelfs dat er meer verschenen dan mensen zich konden herinneren, maar meer het feit dat de vliegtuigen die deze witte lijnen maakten op ongebruikelijke manieren vlogen – vaak in zig-zag patronen of diverse parallelle witte lijnen vormend die zich uit leken te strekken en uiteindelijk de lucht bedekten met een baldakijn van wolken.

chem_manylines

chem_march

chem_portland

[Bovenaan: foto gemaakt in Kentucky; Midden: foto gemaakt in Washington; Onderaan: foto genomen in Portland, Oregon]

In eerste instantie begonnen mensen aan de regering te twijfelen, denkende dat het een soort van weercontrole project was, maar NASA en NOAA en zelfs het leger hebben ontkend enige kennis van of betrokkenheid bij het fenomeen te hebben. Onafhankelijke onderzoekers, ervan overtuigd dat er iets gaande is, hebben sinistere theorieën opgeworpen die acceptatie vergaarden door de schijnbare desinteresse van de regering die zelfs het idee bespotte dat er iets ongewoons gaande is.

Analyse van de sporen is moeilijk, in ieder geval vanaf de grond. Maar soms dreven de sporen naar veel lagere hoogten en condenseerden, waarbij ze vreemde residuen vormden op bomen, daken en in meertjes, die verzameld werden.

Laboratoriumtesten laten zien dat chemtrails aluminium bevatten!

In 2008 werden in een gecertificeerd Staatslaboratorium monsters getest uit de buurt van Lake Shasta in Californië en de Pit River Arm zijrivier, na weken van vluchten over het gebied en chemtrails. De resultaten van de watermonsters lieten 4.610.000 deeltjes aluminium per miljoen zien – 4.610 keer het maximale vervuilingsniveau! [6]

Bij een ander meertje, gevuld met gefilterd water en een bevestigd niveau van “0” deeltjes aluminium, lieten testen 375.000 deeltjes aluminium per miljoen zien (375 keer het maximum vervuilingsniveau) na maar 18 maanden blootstelling aan het sproeien vanuit de lucht.

Het normaal gesproken ongerepte sneeuwdek van het Ski Bowl gebied van Mount Shasta liet 61.000 deeltjes aluminium per miljoen zien!

Waarom aluminium? Geheimen worden onthuld…

Op het eerste gezicht lijkt de logica voor het brengen van fijne deeltjes aluminium in de atmosfeer vreemd. Maar enig onderzoek laat zien dat over dit plan al vele decennia geleden nagedacht werd. In feite, voor het idee van het sproeien van aluminiumoxide uit een straalvliegtuig werd patent aangevraagd door Hughes Aircraft in 1990 (zie www.uspto.gov, patent #5003186). Het plan: “Om de metalen deeltjes te zaaien zouden er zeer kleine deeltjes toegevoegd worden aan de kerosine van de straalvliegtuigen, zodat de deeltjes zouden worden uitgestoten uit de uitlaatgassen van de straalmotor terwijl het vliegtuig op kruishoogte zat.”

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING: Patent #5003186

Er is een methode ontdekt voor de vermindering van atmosferische warmte als gevolg van het broeikaseffect die het gevolg is van een broeikasgassen laag. De methode bestaat uit het bezaaien van die laag broeikasgassen met een hoeveelheid kleine deeltjes van materialen die worden gekenmerkt door een golflengteafhankelijke emissie [dit is de relatieve kracht van het oppervlak om warmte uit te zenden door straling] of reflectie. In die genoemde materialen zitten hoge emissies in het zichtbare en lange infrarode golflengte gebied, en lage emissies in het korte infrarode golflengte gebied. Zulke materialen kunnen de klasse materialen bevatten die bekend zijn als Welsbach materialen. De oxidanten van metaal, bijvoorbeeld aluminiumoxide, zijn ook bruikbaar voor dit doel. De lagen broeikasgassen strekken zich specifiek uit tussen de zeven en dertien kilometer hoogte boven het aardoppervlak. Het zaaien van de stratosfeer vindt plaats in deze laag. De zwevende deeltjes in de stratosfeer als gevolg van het zaaien, voorzien in een mechanisme voor het omzetten van de blackbody straling [blackbody = een hypothetisch object dat alle elektromagnetische straling die erop valt kan absorberen] die wordt uitgezonden door de Aarde op korte infrarode golflengten, naar straling in het zichtbare en lange infrarode golflengtegebied zodat deze warmte-energie opnieuw kan worden uitgestraald naar de ruimte, waardoor de opwarming van de aarde verminderd die wordt veroorzaakt door het broeikaseffect.

Lees het volledige patent 5003186 hier (pdf)

Maar wacht! Er is meer.

Een meer sinister gebruik van aluminium

Je zou denken dat de regering blij zou zijn een aankondiging te kunnen doen dat ze een plan hebben om opwarming van de aarde te verminderen. Als het sproeien van poedervormige aluminiumoxide uit straalvliegtuigen de voorspellingen van gewelddadige stormen, smeltende ijskappen en snel stijgende oceanen zou doen afnemen, dan zouden de meeste mensen hun pogingen hebben toegejuicht. Er zou geen reden voor geheimhouding zijn en ontkenning van dat wat de mensen in het luchtruim boven hun gemeenschappen zagen.

Dus er is echt een andere reden voor de chemtrails? Absoluut.

chemtrails_nozzleHet was de inmiddels overleden Edward Teller, lid van het Manhattan Project en de vader van de Waterstofbom en medeoprichter en directeur van het Lawrence Livermore National Laboratory, die deze klimaataanpassingstechniek samen met Roderick Hyde en Lowell Wood voorstelde en die een variëteit aan mengsels ontwierp volgens de specifieke taken die zij moesten volbrengen, waaronder de inzet van “elektrisch geleidende platen” of “metalen netten van ultrafijn gaas” in de stratosfeer.

Maar hun zorg betrof niet de opwarming van de Aarde. Het was de groeiende afhankelijkheid van, en kwetsbaarheid voor halfgeleiders.

In een verslag dat gepresenteerd werd aan de Luchtmacht van de VS getiteld “Electromagnetic Pulse Threats in 2010” [“Gevaren voor Elektromagnetische Pulsen in 2010”], beschrijft Major Colin R. Miller de gevaren van atmosferische straling die alles in Amerika zou kunnen lamleggen – ons terugwerpend naar het Stenen Tijdperk. Verstoring van halfgeleiders in onze huidige beschaving zou alles kunnen stopzetten – van de basisbehoeften zoals water en vermogen voor de hulpdiensten, alle communicatie, transport en onze nationale veiligheid. Hij onderstreept het vitale belang van de bescherming van deze circuits, zowel individueel als globaal. [1]

In een interview uit 2009 met Ludwig Glinz over ‘Sferic Frequencies, Semiconductor Technologies and their effective Preservation and Protection,’ [‘Sferische Frequenties, Halfgeleider Technologieën en hun effectieve Behoud en Bescherming’] heeft Uwe Behnken, oprichter van LiveNet Concept 2010 en al lange tijd activist tegen Chemisch Sproeien, gesuggereerd dat de enorme injectie van giftige substanties in de atmosfeer sinds de negentiger jaren een directe relatie heeft met de bescherming van zeer sensitieve halfgeleider technologieën.

“Natuurlijke elektromagnetische pulsen zijn bij iedereen bekend sinds de film ‘The Day After’ waarvan wij leerden wat er gebeurt als deze kunstmatig gecreëerd worden door de explosie van een atoombom. Als een atoomwapen explodeert, veroorzaakt de electromagnetische puls het stoppen van halfgeleidertechnologieën. Dezelfde electromagnetische pulsen kunnen worden geregistreerd in het geval van verhoogde sferische frequenties of nucleaire elektromagnetische pulsen die hun oorsprong hebben in verhoogde zonneactiviteit, en vanuit ons perspectief is dit een andere reden voor de onderneming van het afstoten van deze sferische frequenties met de hulp van giftige stoffen, zoals aluminiumoxide en bariumchloriden zodat halfgeleidertechnologieën beschermd worden.” [zie http://www.lnc-2010.de/Linkpool/Sfericstandard.wmv]

Onze kwetsbaarheid voor straling

Sinds de 50’er jaren, toen siliconen en germanium transistors plotseling werden “ontdekt” door Bell Laboratories, waren elektronische circuits compleet afhankelijk geworden van deze halfgeleiders. Radio’s die vacuümbuizen hadden werden vervangen door transistor circuits en dure kamergrote computers, die magnetische relais en solenoids [= een spoel waarvan het midden open is, zodat een metalen as door elektromagnetisme krachtig hierdoor wordt getrokken] gebruikten, werden verkleind tot desktop “toestellen” die nu in de meeste huizen aangetroffen worden.

Nu we op de punt staan om het eerste decennium van de 21e eeuw achter ons te laten, worden microcircuits gebruikt in al onze mobiele telefoons, satellieten, “fly-by-wire” auto’s [auto’s die via elektronische commandosignalen gestuurd worden] en bijna alle communicatieapparatuur die wordt gebruikt door de financiële, zakelijke en militaire instellingen. In de korte 50 jaar sinds hun introductie zijn halfgeleiders het meest vitale onderdeel van ons leven geworden en een noodzaak voor onze overleving.

Maar er is een probleem waar niemand rekening mee hield.

Omdat de circuits zo ongelofelijk klein zijn en functioneren op zulke extreem lage voltages, zijn zij zeer kwetsbaar voor straling van buitenaf. Stralen van onze Zon, de atmosfeer en zelfs kosmische straling, kan en zal beschadigingen in deze circuits veroorzaken die een impact op de levens en veiligheid van iedereen zullen hebben.

Drie kleine zonden

Eén van de problemen die samenhangen met halfgeleidertechnologie en afgeleid van een paar van de specifieke kenmerken is, dat bij blootstelling aan verschillende soorten deeltjes atmosferische straling – alfadeeltjes, verschillende ionen, protonen en neuronen die het apparaat kunnen raken – het de status kan wijzigen of de productie veranderen, wat leidt tot een fout. Dit fenomeen is alom bekend bij de producenten en wordt ‘Single Event Effect (SEE)’ [Eenmalige Gebeurtenis Effect] genoemd, dat, op zijn beurt, ingedeeld is in drie basiscategorieën: een kleine fout of ‘single event upset [eenmalige verontrustende gebeurtenis]’ (SEU), een kleine of grote fout of ‘single event latch-up [eenmalige kortsluitingsgebeurtenis]’ (SEL) en grote fout is single event burnout [eenmalige uitschakelende gebeurtenis]’ (SEB).

emp_computer_chipDe Single Event Upset vindt plaats wanneer de datastroom (nulletjes en eentjes) is verstoord. Wellicht bij het lezen van een geheugen of een processor wordt er een aantal bits aan toegevoegd of verloren. Dit is een vrij regelmatig voorkomende gebeurtenis en wordt normaal gesproken gecorrigeerd in het apparaat door een speciale code die het aantal bits telt en verzekerd dat hetzelfde aantal werd ontvangen, waarna het hen opnieuw laat lezen als er een discrepantie is.

Het Single Event Latch is ernstiger. De straling van buitenaf veroorzaakt een hapering van één van de transistors, waardoor hoge voltages het circuit kunnen binnenkomen en het apparaat of tijdelijk of permanent uitschakelen. De schade wordt normaal gesproken gelokaliseerd en vele kritische circuits hebben ingebouwde overvloeden om dit te compenseren.

De The Single Event Burnout volgt wanneer de straling plotselinge doch hoge voltages het circuit binnenbrengt, waarbij de interne elementen van de transistors en hun omliggende componenten verbranden. Als dit gebeurd worden de elektronische circuits permanent uitgeschakeld.Alle genoemde problemen komen voor bij halfgeleider circuits wanneer zij worden blootgesteld aan straling. Producenten van commerciële halfgeleiders ontwerpen hiertegen geen bescherming en dus is onze gemeenschap – onze manier van leven – hoogst kwetsbaar. De bescherming tegen dingen als zonnestraling en kosmische straling is in plaats daarvan om een geleidende laag van metalen deeltjes aan te brengen die deze straling afdekken en afvoeren.

In een Autoriteitenrapport over de Effecten van Atmosferische Straling door Ken Vranish, getiteld “The Growing Impact of Atmospheric Radiation Effects on Semiconductor Devices and the Associated Impact on Avionics Suppliers [De Groeiende Impact van Atmosferische Stralingseffecten op Halfgeleider Apparatuur en de Daarmee Samenhangende Impact op Luchtvaart Leveranciers]” wordt het probleem in perspectief geplaatst. Het ontwerp en de productie van zulke complexe apparaten laat normaal gesproken ruimte voor fouten en storingen die statistisch worden gevolgd. Een falen of storing die eens in de 40.000 uur plaatsvindt kan aangemerkt worden als te verwaarlozen. Maar als de storing zich voordoet in een systeem waar leven van afhankelijk is, zoals de navigatie of motorcontrole van een passagiersvliegtuig, zou dit dodelijk kunnen zijn.

Vervolgens, complexe ontwerpen nemen vaak een decennium om tot productie te komen. De circuits die heden ten dage gebruikt worden werden ontworpen voordat het probleem van straling goed begrepen werd. Dus er is bijna geen bescherming in individuele circuits. Dit verschuift de last naar een globale oplossing, specifiek met betrekking tot luchtvaartelektronica, zoals atmosferisch zaaien met metalen substanties.

Al het bovenstaande is specifiek waar voor militaire toepassingen of halfgeleiders.

“De operaties Enduring Freedom en Iraqi Freedom lieten het potentieel van NCW zien, een nooit eerder geziene snelheid en dodelijkheid via digitaal commando, controle, communicatie en computers (C4) geïntegreerd door de gehele strijdruimte. Het vermogen van microchip aangedreven systemen om als hefboom voor gevechtskracht te dienen bracht tranen in de ogen en zal in de toekomst voorop staan. Data links, displays, satelliet communicatie, gecomputeriseerde planningssystemen, GPS ontvangers, radio’s, slimme munitie, voertuigen, vliegtuigen en alle andere systemen die nodig zijn voor de genetwerkte werking zullen hun macht, en eventueel hun ondergang, ontlenen aan breekbare elektronische systemen…” [2]

Publiek protest?

Zonder twijfel zal het publiek zich niet gerespecteerd voelen wanneer zij er achter komen dat dit feit voor hen verborgen bleef. Maar misschien zullen zij ook de vele ongebruikelijke luchtvaarttragedies opmerken die het resultaat blijken te zijn van enig plotseling elektronisch fiasco. Misschien zullen zij begrijpen waarom autoproducenten, zoals Toyota, niet geheel eerlijk waren over de kwetsbaarheden van de fly-by-wire commando’s in auto’s die op zijn minst een Faraday schild zouden moeten hebben.

Met de komst van een maximale Zonneactiviteit kunnen wij meer en meer falen van halfgeleiders verwachten, resulterend in allerlei vormen van storing en mogelijke uitschakelingen. Een sterke Zonnewind Eruptie is alles wat nodig is om het rampzalige scenario te starten dat wordt geschetst door Major Miller.

Een geschiedenis van leugens en meer leugens…

In 2001, hadden boze bewoners genoeg fysiek bewijs vergaard samen met duizenden foto’s en videotapes om minimaal één congreslid, Mr. Dennis Kucinick, zover te krijgen dat hij het fenomeen opnam in een wetsvoorstel (HR 2977) “The Space Preservation Act of 2001 [De Ruimtehandhavingswet van 2001]” waarin chemtrails werden verboden als een “exotisch wapensysteem”. Na sommige discussies achter gesloten deuren, werd het voorstel opnieuw geïntroduceerd (HR3615) waarin het gedeelte over het verbod werd weggelaten.

Een herziening van de gemiddelde oppervlaktetemperaturen van het laatste decennium laat een vermindering van 0,25 graden Celsius zien, terwijl atmosferische temperaturen ongetwijfeld gestegen zijn. Wetenschappers wijten dit aan de chemtrails.

Leken hebben opgemerkt dat prachtige zonnige dagen vaak veranderen in bewolking door de rare zig-zag vluchten van straalvliegtuigen, en vragen zich af of dit ook droogte en ziekten van de luchtwegen tot gevolg kan hebben. Het is vreemd, en niemand in de regering lijkt hier zijn vingers aan te willen branden.

De vraag blijft onbeantwoord: waarom biecht de regering de chemtrails niet op? Is het omdat het aluminium en andere metalen substanties ook verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen van ons water en onze lucht? Is het omdat de noodzaak voor bescherming van militaire, bedrijfs- en zakelijke communicatie een hogere prioriteit had dan het welzijn van de gemiddelde mens? Wij hebben antwoorden nodig en wel nu.

Onderstaand vind je een aantal recente artikelen die zijn gepost als een introductie tot chemtrails. Wij moedigen lezers aan commentaar te geven en te schrijven aan de Redacteur van Viewzone.

* * * * *

Commentaren:

Volgens Victoria Hardy van The American Chronicle, gelooft Dr. Stephen D. McKay, die chemtrails al meer dan zes jaar heeft bestudeerd, dat er vier doorlopende projecten in onze atmosfeer gaande zijn, “Het eerste project is een poging om de stralen van de zon te blokkeren zodat ze de Aarde niet kunnen bereiken, waaronder de ultraviolette straling die doorkomt zonder een adequate laag ozon in de hogere regionen boven de Aarde. Dit, wordt gehoopt en zal de temperatuur op het oppervlak van de Aarde verlagen en ultraviolette straling blokkeren die huidkanker bij mensen veroorzaakt. De verstuiving bestaat mogelijk uit aluminiumoxide of een verbinding met gelijksoortige samenstelling.”

“Het tweede en meest geheime project is van de Marine van de VS, en is het RFMP, Radio Frequency Mission Planner [Radio Frequentie Missieplanner], militaire programma. Het RFMP is de systeemnaam gegeven aan een groep computerprogramma’s en één van de ondersteunende subprogramma’s in het RFMP systeem is het zogenoemde VTRPE computer programma. VTRPE is een acroniem dat staat voor Variable Terrain Radio Parabolic Equation [Variabele Terreinradio Parabolische Vergelijking]. Dit is een computer Radiofrequentie uitbreidingsprogramma dat zich bezighoudt met radiogolven en het RFMP systeem om het slagveldterrein in 3 dimensies (3D) te kunnen zien op een televisiescherm. Het RFMP systeem is ook afhankelijk van satellieten om de beelden te voeden van het slagveld naar het RFMP systeem dat dan worden gecombineerd met het plaatje van de grond en daarmee 3D beelden kan produceren.”

“Door het aanleveren van een extreem interactieve en zichtbare (televisietype radarschermen) omgeving, helpt het RFMP systeem de computeroperator vertrouwt te raken met de ‘Radio Frequentie’ omgeving voordat een oorlogsmissie op het slagveld plaatsvindt, door een variëteit aan ‘wat-als’ situaties aan oorlogvoeringscenario’s virtueel op zijn computerscherm te laten spelen. Aangezien alle belangrijke modellen van Radio Frequentie verspreiding in deze computer aanwezig zijn, (RFMP systeem), kunnen speciale, soms contra-intuïtieve cases in detail worden bestudeerd en benut tijdens een gevecht in een oorlogsmissie.”

“Het VTRPE computerprogramma werkte alleen nauwkeurig over water en langs kustgebieden, maar niet over landmassa’s, omdat de radargolven van het systeem een atmosferische conditie genaamd ‘ducting [leidingensysteem]’ nodig hadden boven land om nauwkeurig te werken.”

“De overheid en het leger loste het ‘ducting’ probleem door het vrijgeven van een vluchtig mengsel van bariumzouten in de atmosfeer in Amerika. Ze maakten een atmosferisch Radiofrequentiekanaal met een basis van barium mengsel uit vliegtuigen. De chemische en elektrische eigenschappen van het mengsel zorgen ervoor dat waterstof in de wolken blijft. Nogmaals, het mengsel zet een elektrische en chemische omgeving op die de Radiofrequentie kanalisering ondersteunt voor het RFMP/VTRPE oorlogssysteem. Vezels met barium kunnen steun verlenen aan het kanaliseren. Het vluchtige mengsel van bariumzout zal, als het in een rechte lijn gespoten worden, ook een kanaal vormen van punt A naar punt B en zal hoge frequentie communicatie over dat pad mogelijk maken, zelfs langs de kromming van de aarde, in beide richtingen. Hoge frequentie communicaties van vijanden kunnen gemakkelijker geobserveerd worden door de rechte lijn van het A naar B kanalensysteem.”

“Het derde project maakt ook gebruik van het mengsel van bariumzouten in de atmosfeer. Weer controle is een project van de Luchtmacht van de VS en maakt gebruik van Nikola Tesla concepten van radiofrequentie straling (HAARP) tegen de ionosfeer boven de aarde. Fragiele levensondersteunende systemen in onze omgeving worden gemanipuleerd, getest en aangepast door de overheid voor militaire voordeel. Luchtmacht documenten gaven aan dat ‘de risico’s hoog zijn, maar de beloningen zijn de moeite waard.’ Het mengsel van bariumzouten, ter ondersteuning van vocht, wordt verspreid langs de weerfronten en gemanipuleerd op een gecontroleerde manier. Men is van mening dat er ook gebruik gemaakt wordt van microgolven in het weercontrole programma. Weergegevens zijn ook een vereiste input voor het programma voor het VTRPE van RFMP systeem. Geperfectioneerde weerbesturingstechnieken zullen een leger in staat stellen regen tegen te houden, overstromingen, droogte en stormen te veroorzaken, zonlicht tegen te houden, schade toe te brengen aan voedselgewassen, en elk land op de knieën te brengen zonder een schot te lossen.”

“Het vierde project in de atmosfeer is de DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency [Defensief Geavanceerd Onderzoeksproject Agentschap], met haar biologische detectie en verontreinigingprogramma’s. Het programma maakt ook gebruik van het mengsel van bariumzouten als het basisonderdeel in de vluchtige stoffen samen met speciale polymeervezels in de atmosfeer. Ze hebben biologische stoffen vrijgegeven in de atmosfeer tijdens testen, waarmee de detectie en verontreinigingsystemen getest konden worden.”

“Men is van mening dat bariumzout, polymeervezels en andere chemische stoffen in de atmosfeer de fysiek irriterende stoffen zijn die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de recente toename van gevallen van neusbloedingen, astma, allergieën, longontsteking, symptomen van de bovenste luchtwegen en een merkbare verhoging van artritis symptomen, die onlangs uit het gehele land gemeld werden. Chemicaliën die illegaal in de atmosfeer gespoten worden produceren atmosferische en grondcondities die schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren maar goed voor de groei van schadelijke schimmels en sporen. Deze condities zijn niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. De oplosbare zouten van barium, een metaal van de Aarde, zijn giftig in zoogdieren. Zij worden snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en worden afgezet in de spieren, longen en botten. Er zijn geen gegevens beschikbaar uit de medische gemeenschap over de lange termijn effecten van barium in het menselijk lichaam.”

Bron: Viewzone.com

Bezoek voor meer actueel nieuws en reacties het Niburu Forum.

Advertenties

Zie jij ook regelmatig dubbele getallen zoals 11:11 of andere combinaties?

Zie jij meerdere keren per dag dubbele getallen? Dat je precies op het juiste moment opkijkt naar de wandklok en deze bijvoorbeeld 10:10, 11:11, 22:22 of iets in de trend aanwijst.

Zie jij ook regelmatig nummer sequenties terug in je kilometerstand, kassabon, verzend/ontvangst tijd van een e-mail, forum bericht, hyves krabbel of een sms bericht?

Je mag erop rekenen dat dit geen toeval is. Het zien van dubbele getallen of nummer sequenties heeft een gegronde reden.

Afhankelijk hoe jij in het leven staat kan het vaker gaan voorkomen of juist totaal verdwijnen. Als het verdwijnt is het meestal een indicatie dat je niet in pas loopt met het universum. Het verdwijnen van nummer sequenties kan ook duiden op een mogelijk spiritueel onbalans.

Vanuit een religieus/spiritueel standpunt mag je ervan uitgaan dat deze getallen signalen zijn naar jou toe. Sommigen beweren dat dit signalen zijn van je beschermengelen. En sommigen beweren weer dat dit een directe terugkoppeling is vanuit het universum naar jou.

Maakt verder niet zoveel uit waarin je wenst te geloven de betekenis van de getallen blijft hetzelfde.

Mensen die zich intensief bezig houden met synchroniciteit en numerologie weten bijvoorbeeld dat iedere keer als er zich een nieuwe levens veranderende mogelijkheid aanbied je regelmatig de nummer sequenties 111, 11:11 en 555 zal terugzien in je dagelijks leven.

Je kan het verschijnen van dubbele getallen en nummer sequenties zien als een groot bord aan de kant van een snelweg die je richting geeft naar de eerstvolgende gewenste afslag of aandachtspunt.

Het vaker zien van dubbele getallen zoals 10:10, 12:12, 13:13 enzovoort is in principe niets meer dan een synchroniciteit aanwijzing. Met andere woorden dat je met je huidige acties van de dag synchroon loopt met het universum.

Het dubbele getal 11:11 kan ook dienen als een signaal om te ontwaken.

Ontwaken is: je ervan bewust worden dat dit universum heel anders werkt dan je eerst voor ogen had. Om iedere vorm van toeval uit te sluiten kan het soms gebeuren dat je als het ware overvallen wordt door nummer sequenties.


Hieronder een lijst met nummer sequenties en hun betekenis:

111 Zorg dat je gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

222 Dit is een terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en visualiseren.

333 Je krijgt hulp vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”.

444 De kracht en liefde van het universum omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Nee”.

555 Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst. Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad. Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog kunnen afwenden.

666 Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om jezelf weer te hervinden.

777 Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze levens les geleerd.

888 Een fase komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet om te oogsten.

999 Einde! Dit is het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het werk te gaan het universum heeft je nodig.

000 Dit is een indicatie dat je één bent met het universum.. Altijd leuk als iemand je precies om 0:00u een berichtje stuurt.

Ben erg blij met m’n nieuwe aanwinsten!

Kristallijnen calcedoon kristal 4: Deze kristallijnen vorm van calcedoon zie je hoogst zelden! Calcedoon is hèt kristal bij uitstek om je spirituele en persoonlijke waarheid te durven uiten. Door angst om geoordeeld te worden, blokkeren we vaak de expressie van onze gevoelens. Hierdoor kun je het gevoel hebben dat je stikt. Calcedoon laat zachtjes deze oude patronen verdwijnen en brengt je hierdoor rust en vrede. Door de lijnen in dit kristal, stroomt de goddelijke energie goed door in je fysieke lichaam.


Charoiet hanger: Dit is een hanger van een charoiet donut met een verzilverde hanger die ook voor andere donut kristallen gebruikt kan worden. Charoiet laat je het plan van je leven zien. Het grondt je spirituele zelf in het dagelijks leven en roept je op tot dienstbaarheid aan de mensheid.

Malachiet hart 3: Malachiet is hét genezende kristal bij uitstek. Het maakt je leven intenser en laat je zien wat je spirituele pad blokkeert. Malachiet haalt deze blokkades op een liefdevolle manier weg. Het laat je verantwoordelijkheid voor je leven, voor je acties nemen. Het verbindt je met de aarde en met de wereld van de deva’s.

Misschien leuk om m’n hele verzameling een keer als post erop te zetten?!

Een kristal werkt graag met je samen. Als het ware neem je de energie van het kristal op en balanceert het wat je mist. Het is net als de kleine pilletjes van de homeopaat. Maar Een kristal kan niet eindeloos voor je werken wanneer het nooit gelegenheid krijgt om zichzelf weer op te laden. Uiteindelijk zul je dan het kristal ‘leeg zuigen’ en zal het stuk gaan. En dat is juist niet de bedoeling. Je moet weer leren in wederzijds respect met elkaar om te gaan, en daar hoort verantwoordelijkheid en verzorging voor je kristal bij.

Het schoonmaken van kristallen: Wanneer een kristal in jouw energie werkt kan het veel afvalenergie of processen los maken, en delen daarvan kunnen in je kristal trekken, of kunnen het kristal van z’n kracht ontdoen. Het is daarom belangrijk, zeker wanneer een kristal hard voor je werkt, het geregeld te ontladen van jouw oude energieën, en het daarna weer opnieuw op te laden, zodat het z’n werk ook voor je kan blijven doen.

Kleine(re) kristallen moeten meestal vaker gereinigd moeten worden dan grote(re). Als je echt belangrijk werk wilt doen (zoals bijvoorbeeld je huis reinigen of afschermen), kun je dan ook beter voor een groot kristal kiezen.

De meeste kristallen kun je een nacht onder water leggen (dit kan niet met seleniet, celestijn, chrysocolla en azuriet). Je ziet dat het kristal aan het schoonmaken, loslaten is als er allemaal kleine luchtbelletjes op het kristal verschijnen. Ga door met het water dagelijks te verversen tot de luchtbelletjes weg zijn. Dit duurt meestal maximaal drie dagen. Voor de kristallen die geen water verdragen: haal ze voorzichtig door een vlam, bijvoorbeeld wierook. Of je kunt Aura Soma op je handen doen (Serapis Bey) en door de energie van de Aura Soma het kristal met je intentie schoonmaken.

Het opladen van kristallen: Om de kristallen weer van nieuw Licht en nieuwe energie te voorzien is het belangrijk om ze na het reinigen weer goed op te laden. Dit kun je op de volgende manieren doen:

Leg het kristal gedurende enkele uren (buiten) in de volle zon. Sommige kristallen echter liggen liever in het maanlicht. Vraag of voel aan je kristal waar het de voorkeur voor heeft. (Als je er niet uit komt, leg het dan maar gewoon in de zon neer, dat is altijd prima).

Leg het kristal op een grote cluster van bijvoorbeeld bergkristal of amethist. Sommige kristallen geven hier de voorkeur aan. En een grote cluster kan dit meestal ‘wel trekken’.

Maar: Sommige kristallen kunnen (lichter) verkleuren in de zon, dus leg ze niet in de zon. Bijvoorbeeld: amethist, rozenkwarts, fluoriet, ‘dichte’ celestien.

De uitgebreide schoonmaakprocedure: Om een kristal een grondige schoonmaak beurt te geven kun je het beste gebruik maken van de uitgebreide schoonmaak, deze houdt in:

Leg het kristal 3 dagen in koud water. Ververs dit water elke dag.

Haal dan het kristal 3 keer door een kaarsvlam heen.

En leg het daarna 3 dagen in een potje met aarde.

Het kristal kan zich door deze procedure grotendeels herstellen dankzij de elementen water, vuur en aarde, waaruit hij ontstaan is. Tussendoor of na deze reiniging kun je de kristallen nog een periode in de zon of in het maanlicht leggen, om ze extra op te laden.

Let op: Barnsteen moet je niet door vuur (vlam) heen halen, want deze kan smelten omdat het ontstaan is uit harsen.

(Bron: Kristalflits 02-03-2010 van Miracles in Life)

Van het Moeder Aarde Netwerk

d.d. 22 december 2009.

Dit bericht komt van Manne Lindberg en Maria Bertram, die net buiten Stockholm wonen en samen het Moeder Aarde Netwerk leiden.

Vroeg in de ochtend van woensdag 9 december 2009 was er een mystiek lichtfenomeen te zien dat leek op een ronddraaiende spiraal in de hemel boven noord Noorwegen. Een fenomeen dat binnen enkele minuten door velen gefilmd werd en door nog meer mensen gefotografeerd. Duizenden Noren belden het Meteorologisch Instituut in Noorwegen en in de hele wereld werd er in de media melding van gemaakt en over gediscussieerd. De twee belangrijkste lezingen waren dat het ging om een of ander soort UFO-fenomeen, of dat het een mislukte testvlucht was van een Russische missile. Deze laatste versie werd de officiële verklaring in veel nieuwsverslagen. Overigens hebben de Russen dat zelf later ontkend.

Dagen na het lichtfenomeen nam een beschaving uit de kosmos langs telepathische weg contact op met Maria Bertram, een medium, healer en geestelijk gids. Zij zeiden verantwoordelijk te zijn voor het lichtfenomeen aan het hemelgewelf. Men zei haar dat zij uitgekozen was om hun kanaal te zijn om een boodschap aan de mensheid door te geven.

Onder de tekst staan enkele links naar duidelijke foto’s en videobeelden van het fenomeen op internet.

Noorwegen, 9 december 2009

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet. Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

Een boodschap voor de mensheid, doorgegeven van een opgestegen (ascended) beschaving.

Terwijl Maria en Manne zich voorbereiden op de channeling krijgt Maria innerlijke beelden door van haar boodschappers en geeft eerst een beschrijving:

In hun uiterlijk vertonen ze een enorme gelijkenis met mensen, hoewel langer. Ze zijn lang, statig, trots  en eerbiedwaardig. Ze stralen een enorme waardigheid uit, maar ook integriteit, eer en kracht. Ze dragen hun haar lang, zowel de mannen als de vrouwen, als een symbool voor hun grote kracht. Hun haar reikt tot ver op hun rug en is opgestoken in verschillende fantasievolle kapsels.

Ze hebben een bleke huid en hun dikke haar varieert in kleur van verschillende tinten blond, bruin en grijs. De man die voor de groep het woord zal voeren treedt naar voren. Hij is lang, krachtig en breedgeschouderd. Hij draagt een lange vanillekleurige kaftan met ronde halsuitsnijding, die tot op zijn voeten valt. De kaftan is gemaakt van een zachte en soepelvallende stof van hoge kwaliteit. Hij draagt een koord om zijn middel en schuin over zijn borst, als teken van zijn leiderschap. Hij heeft grote indringende blauwgrijze ogen, die aangeven dat hij volledig aanwezig en gefocust is. Hij heeft hoge jukbeenderen, geen baard en ondanks zijn krachtige mannelijke trekken heeft hij tegelijkertijd iets zachts en vrouwelijks over zich. Hij straalt volledige aanwezigheid in het NU uit, en begint met een diepe, rustige stem te spreken.

Mijn naam is Dibarak en ik kom van een beschaving die ‘De onoverwinnelijken’ wordt genoemd. Wij zijn een trots krijgersvolk, bekend om onze moed, fysieke en geestelijke kracht. Het oorlogsvoeren hebben we echter al lang geleden gestaakt, vandaag de dag zijn we geestelijke strijders in dienst van de hoogste god. Als opgestegen beschaving is nu ons belangrijkste doel het helpen van andere beschavingen op hun weg naar geestelijke transformatie en ascensie (opstijging).

– Waar ligt jullie planeet?

Die ligt in de Eerste Wereld, het oudste deel van de kosmos waar ook de centrale zon ligt. (Volgens eerdere channelingen bestaat onze kosmos uit negen ‘werelden’, en elke wereld bestaat weer uit miljoenen sterrenstelsels. Onze Melkweg en de Aarde liggen in de Tweede Wereld).

– Zijn jullie een opgestegen beschaving en houdt dat in dat jullie onstoffelijk zijn?

Ja, dat klopt, hoewel wij vroeger wel in fysieke vorm hebben bestaan. In feite hebben wij elkaar persoonlijk ontmoet toen jullie (Maria en Manne) in dit deel van de kosmos leefden tijdens een eerdere incarnatie, en wij geweldig goed hebben samengewerkt.

– In welke dimensie hebben jullie nu je thuis?

Wij zijn multidimensionaal en dat betekent dat wij in geen enkele specifieke dimensie ‘wonen’.

Onze beschaving heeft een lange geschiedenis achter de rug van oorlog voeren, ontberingen en onuitsprekelijk lijden.

Wij zijn door heel zware tijden en ervaringen gegaan op onze weg naar geestelijke hemelvaart en verlichting.

Er is een tijd geweest waarin onze oorlogszucht, onze trots en onze onredelijkheid bezig waren om onze beschaving op te blazen.

We zijn opgerezen uit de wrakstukken van een grote oorlog die op het punt stond onze planeet te verwoesten, om een nieuwe wereld te scheppen in de geest van liefde.

Ons geestelijk ontwaken gebeurde geweldig abrupt en was gevuld met conflicten en lijden. Het werd een kwestie van overleven als beschaving.

Wij waren gedwongen om in een heel korte tijd een lange weg af te leggen op onze geestelijke reis en door grote geestelijke transformaties te gaan om het bewustzijnsniveau te bereiken dat we nodig hadden om een nieuwe vreedzame beschaving te scheppen op onze planeet.

Wij begrijpen en voelen mee met de enorme smarten en grote uitdagingen waar de mensheid op Aarde nu doorheen gaat.

Wij herkennen ons in de vele mensen die met hun hoofd tot bloedens toe tegen de muur lopen zonder zichtbaar vermogen zich te ontwikkelen en tot inzicht te komen.

Jullie zien niet de onhoudbaarheid van jullie situatie en dat jullie bezig zijn jezelf te vernietigen.

Jullie blindheid en zelfdestructie herinnert ons sterk aan ons vroegere gedrag waar wij doorheen zijn gegaan voor de Grote Oorlog die bijna op het punt stond alle leven uit te roeien op onze planeet.

Wij komen naar jullie toe met een groet voor vrede en vrijheid.

Wij komen naar jullie toe met liefde in onze harten.

Wij hebben begrip voor jullie situatie en blindheid en voelen met jullie mee, en wij bidden jullie om je blik te verheffen over jullie illusies van de dagelijkse strijd om het bestaan en te kijken naar wat er op het punt staat te gebeuren op jullie planeet.

Net zoals wij eens waren, zijn jullie op weg om jezelf uit te roeien.

Jullie bevinden je in het elfde uur, waar grote veranderingen moeten gebeuren om deze ontwikkeling te stoppen die rechtstreeks naar een toekomstige catastrofe leidt.

Wanhoop niet, het is nog niet te laat!

Jullie hebben nog steeds de mogelijkheid om dit proces te stoppen, om verandering te creëren en een nieuwe weg te kiezen op dezelfde manier als wij dat gedaan hebben.

Jullie mensen zijn een groots volk, scheppers van je eigen lot.

Jullie hebben toegang tot de kracht en het licht om je eigen toekomst te scheppen, maar jullie moeten beginnen je ogen te openen en je eigen capaciteiten en grootsheid te erkennen.

Jullie zijn geen slachtoffer van uiterlijke omstandigheden die jullie ergens toe dwingen. Precies op dezelfde manier als jullie je huidige situatie hebt geschapen waarin jullie je nu bevindt, kun je ook een andere weg kiezen. In plaats van gebrek, inhaligheid en conflictdenken kun je kiezen voor een weg van liefde, vrede en harmonie.

Alle ontwikkeling voltrekt zich spiraalsgewijs. En je moet de hele ronde maken voordat je naar het volgende niveau kunt opstijgen. Maar als deze verheffing eenmaal gebeurt dan gaat het geweldig snel. Jullie staan nu aan de vooravond van zo’n beslissende sprong in jullie bewustzijnsontwikkeling, waar jullie moeten leren om jullie oorlogszucht en dualistisch denken achterwege te laten en over te gaan naar een eenheidsbewustzijn. Deze kritische sprong moet op heel korte termijn gebeuren. De kosmische klok tikt en jullie bevinden je nu in een overgangsstadium naar de nieuwe tijd, waar nieuwe krachtige energieën geleidelijk over jullie planeet heen spoelen en de condities voor het leven op Aarde veranderen.

Wij steken vanuit de hogere dimensies onze hand naar jullie uit en we hebben jullie een groet gestuurd in jullie driedimensionale wereld.

Een groet in de vorm van licht, kleur en vorm. Dit is om jullie welkom te heten in de kosmische gemeenschap.

De kosmische quarantaine waar de Aarde zich lange tijd in heeft bevonden is eindelijk bezig open te breken.

Jullie zullen dat merken door een steeds groter wordende aanwezigheid van buitenaardse beschavingen op en rond de aarde.

Dit proces is al gestart en zal dit jaar nog meer in een versnelling komen.

De lichtprojectie die wij gecreëerd hebben symboliseert jullie geestelijke ontwikkeling in spiraalvorm, en jullie bevindt je nu in een kritieke fase waar jullie een sprong moeten maken naar een volgend bewustzijnsniveau. De blauwe kleur staat voor intuïtie en creativiteit en wij willen jullie allen inspireren om jullie intuïtie te openen en jullie creativiteit de vrije loop te laten, aangezien jullie een fantastisch potentieel hebben als goddelijke medescheppers van je eigen werkelijkheid. Wij willen jullie aansporen jullie te openen voor de kleuren, vormen en helende krachten van het licht.

– Waarom hebben jullie nu juist Noorwegen uitgezocht?

De energetische voorwaarden waren daar op die plek precies goed.

Een andere achterliggende gedachte was dat het gelijktijdig gebeurde met het bezoek van Obama aan Noorwegen waar hij de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, en het was in de nabijheid van de klimaatonderhandelingen in Denemarken.

De mensheid stond juist op het punt vele belangrijke besluiten te nemen en wij wilden er graag bij zijn en inspireren.

– Dus het was een lichtprojectie wat de mensen zagen, het was geen fysiek ruimteschip?

Ja, het was een lichtprojectie vanuit een andere dimensie.

Het was net als met graancirkels, die door opgestegen beschavingen gemaakt worden.

Zij laten deze graancirkels ontstaan door met jullie contact te maken vanuit een andere dimensie, dus niet door fysiek ter plekke aanwezig te zijn.

Maar andere beschavingen komen in fysieke schepen om jullie te bezoeken.

– Waren jullie dat ook die de lichtflitsen gecreëerd hebben buiten ons appartement, die vanavond verschillende keren de hele achtertuin verlichtten?

Ja, dat waren wij ook.

– Staan de kleuren die jullie gebruikten in de achtertuin ook voor iets speciaals?

Wij gebruikten het licht en de kleuren die al op die plaats waren (bijvoorbeeld het oranje licht van de straatverlichting) en versterkten dat vele malen om er lichtflitsen mee te creëren.

Wij waren het ook die bij andere gelegenheden vergelijkbare lichtfenomen buiten jullie huis creëerden, om aan te geven dat we in jullie nabijheid zijn.

Jullie moeten weten dat je als mensheid niet alleen bent in de kosmos en dat er vele beschavingen zijn die tot jullie dienst staan en jullie willen helpen met de uitdagingen waar jullie nu voor staan.

De blikken van de kosmos richten zich nu op de Aarde in deze kritieke fase.

Nadat wij zelf door een vergelijkbaar proces zijn gegaan voelen wij dat we veel ervaring hebben die we met jullie willen delen.

Wij zijn jullie graag van dienst en willen jullie bijstaan op elke manier die jullie nodig hebben.

Maar bedenk wel dat jullie zelf voor je eigen geestelijke ontwikkeling moeten zorgen.

Deze taak kan men nooit aan een ander overlaten.

Geliefde mensen, het is hoog tijd geworden om wakker te worden, om klaarwakker rechtop in bed te zitten en om je heen te kijken en te ontdekken wat dat voor een wereld is die jullie zelf geschapen hebben.

Er is geen natuurwet die zegt dat het leven moet bestaan uit strijd, conflicten en ontberingen.

Het gaat er om een wereld te scheppen vol overvloed en liefde, waar in ieders behoeften wordt voorzien in overeenstemming met het hoogste goed.

Jullie horen allemaal bij elkaar.

Jullie zijn allen een deel van hetzelfde geheel, en elke ontbrekende schakel in het grote kosmische weefsel beïnvloedt het geheel. Alleen als jullie tot inzicht komen met betrekking tot de kosmische wijsheid dat alles één is en een nieuwe beschaving opbouwen volgens dit principe, dan kan echte overvloed aan liefde, creativiteit, materiële gemakken en technologische vooruitgang ontstaan.

Om te overleven in de nieuwe wereld die bezig is te ontstaan is het niet langer mogelijk om door te gaan met leven volgens de oude manier van denken in termen van gebrek en conflict.

Het nieuwe tijdperk dat jullie binnentreden houdt in dat een nieuwe energetische werkelijkheid zal ontstaan waar de kosmische wet het gelijke trekt het gelijke aan steeds sneller zal gaan manifesteren en met veel grotere kracht dan jullie vroeger gewend waren.

Wij spreken ook over de wet van oorzaak en gevolg die inhoudt dat alles wat men uitstuurt men ook terugkrijgt.

Dat betekent dat inhaligheid en conflictdenken een tegenreactie met dezelfde energie oproepen.

De enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven in deze nieuwe energetische werkelijkheid is door te kiezen voor de weg van liefde, door te leven met een open hartchakra en deel te worden van de kosmische stroom van liefde.

De weg van liefde is de enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven.

Iets waar wij ons over verwonderen is waarom jullie je afgekeerd hebben van de helende energie in het binnenste van Moeder Aarde (Gaia).

Jullie zitten op een grote goudmijn die jullie vergeten en zelfs laten verzwakken en bijna laten uitsterven.

De levenskrachten die uit Gaia’s binnenste komen zijn een voorwaarde voor alles wat leeft op aarde.

Zij zijn ook een vereiste voor jullie geestelijke ontwikkeling.

De levenskrachten in Gaia’s innerlijk helpen jullie om jullie staat van bewustzijn te openen en tevens inzichten en de verhoogde trilling te bereiken die jullie nodig hebben om in de toekomst de weg van liefde te kiezen.

Jullie Aarde lijdt, en zij heeft jullie hulp nodig. Zij wordt enorm gekweld door alle agressieve en onevenwichtige technologie die er op aarde is en het geweld waaraan zij dagelijks wordt blootgesteld.

Gaia heeft jullie hulp nodig om haar energiebalans te herstellen.

De mensen zijn een fantastisch kanaal voor helende energieën, zowel om zichzelf als de aarde te helen.

Open je energiebewustzijn, laat de helende energieën door je heen stromen zodat je een hogere staat van bewustzijn bereikt. Jullie moeten je energielichamen reinigen van onzuiverheden en onevenwichtigheden om jullie volledig potentieel te bereiken.

Jullie zijn fantastische goddelijke wezens die er alleen op wachten weer tot leven gewekt te worden net zoals Doornroosje.

Maar jullie moeten zelf de eerste stap zetten, jullie moeten jezelf wakker schudden!

De mensen hebben een vrije wil en jullie kunnen niet gedwongen worden iets te doen wat je niet zelf wilt.

Het is aan jullie welk besluit je neemt en welke weg je kiest.

Wij zouden jullie een geschenk willen geven. Ons geschenk is van een heel bijzonder soort. Het is niet fysiek van aard, je kunt het niet vasthouden, en je kunt het ook niet zien met je fysieke ogen in jullie driedimensionale wereld.

Wij zullen een gemeenschappelijke healingsessie gaan uitvoeren waarbij alle leden van onze beschaving op dezelfde tijd healing zullen sturen aan de mensheid en jullie planeet.

Dat zal gebeuren in de vorm van een gigantische overdracht van energie waarbij wij jullie van onze energie zullen geven, energie waarvan wij denken dat jullie die nodig hebben als een deel van jullie ontwikkelingsproces, voor de belangrijke sprong die jullie nu op het punt staan te gaan nemen.

Wij nodigen allen die deze boodschap bereikt heeft uit om deel te nemen aan deze gebeurtenis waardoor jullie meer ontvankelijk worden voor de energieën die naar jullie gezonden worden en voor een korte tijd je bewustzijn te koppelen aan het onze.

Wij zullen jullie voor de energieoverdracht ook innerlijke beelden en visioenen sturen om jullie te helpen met het visualiseren van het nieuwe geestelijke tijdperk wat jullie nu ingaan en wat een tijd is van vrede, liefde en harmonie.

Wij willen jullie aansporen om deel te nemen aan deze visualisatie van een nieuwe wereld op aarde omdat het een heel krachtige manier is om een nieuwe, wenselijke toekomst te scheppen.

De energieoverdracht en de meditatieve visualisatie zullen één uur duren en plaatsvinden op donderdag 7 januari 2010 tussen 20.00 en 21.00 uur (Zweedse tijd = dezelfde als de Nederlandse tijd).

Jullie zijn welkom om het hele uur mee te doen of een gedeelte daarvan, dat wil zeggen dat het ook prima is als je bijvoorbeeld een kwartier meedoet.

Dit zal de eerste officiële gemeenschappelijke healingsessie tussen twee verschillende beschavingen tijdens de huidige tijd op aarde. Wees zo vriendelijk om deze boodschap verder te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen.

– Ook internationaal?

Ja

– Kunt u ons nog enkele instructies geven voor de healingsessie?

Bereid je voor zoals voor een gewone meditatie of energieoverdracht.

Stel je voor dat je je openstelt voor de healing en dat je je hartchakra openstelt.

Visualiseer het nieuwe geestelijke tijdperk als een wereld vol liefde, vrede en harmonie. Werk mee door volledig in het NU te zijn gedurende de hele sessie.

Wij hopen en verwachten dat we een samenwerking tussen onze beschavingen zullen kunnen starten zodat er een waarachtige vriendschap en een uitwisseling van ervaringen en wijsheid tussen ons kan ontstaan, om jullie op die manier vriendelijk en voorzichtig te introduceren in de kosmische gemeenschap.

Wij zouden willen afsluiten met te zeggen dat we altijd bij jullie zijn en dat we jullie ontwikkeling met grote interesse volgen, dat we er bijzonder op gesteld zijn om jullie zo veel te helpen als we kunnen in deze laatste overgangsperiode vol beproevingen naar een nieuw tijdperk en een nieuwe wereld.

Wij sturen jullie onze liefde en begrip en jullie mogen rekenen op onze steun.

Dank jullie voor het luisteren.”

(Dibarak vouwde zijn handen samen voor zijn borst en boog bescheiden, en er scheen een sterk licht tussen zijn handen).

Vertaling naar het Nederlands: Pieternel Ermen en Per-Erik Lindström

January 2010!

The Elohim send Messages of Light for 2010:
The Elevated Goddess and the Stellar Dreams of Mother Earth~
The new Cosmic Father and the Enlightenment of Consciousness

channeled by Jhadten Jewall on 1.1.2010

We, the Elohim, the 24 Nameless Ones that surround the Father Godhead as the Creatrix in Her many forms of expression,  come to you today  to speak of that time period in your reckoning of 2010. We respond joyously to your query as to this time frame and your evolution in the realms of Mother Earth, for dear She is unto us since theStellar Dreams of Mother Earth © Jhadten Jewall beginning of all time!
Glorious the light that rains upon your Earth planes at this time, but even greater perhaps the Dream of Lady Gaia emerging from the Heart of the Creatrix. As mankind evolves, opportunities for Gaia evolve, and Her evolution is the foundation of the evolution of consciousness in your incarnational experiences there at this time. The Dream of Gaia is a dream of stellar connections, for verily the stars in your heavens, like brother and sister suns to your sun, the source of your enlightening experience, are likened unto ‘mirrors of reality’.  As the Creatrix dreams and the Father develops new Creation thoughts, Creation unfolds.  Both at the Source dreaming and creating, both simultaneously as if the Father’s thought triggered the passion of the Goddess to clothe this thought in the most exquisite forms of sensuality, beauty, color, shape, texture and appearance; the Goddess’ dream of such beauty and sensuality, an expression of infinite love beyond all imagining, triggers even greater, more magnificent creative thoughts in the Father’s Heart, for indeed these Two are enamoured of another with a respect, passion, dynamic and joy that is absolute and cause all angelic realms to ceaselessly sing songs of praise and joy.  For in the ‘aha’ experience of the Father’s Creative Thought, in the ‘oh my word’ experience of the Goddess’ Dream of Beauty, sound emerges as the vehicle of creation, that continually increases the  consummate refinement of the merkabah of precipitation.  The myriad of dreams and creative thoughts in the Heart of Source generate the Celestial Harmony of the Spheres that continually sings Creation into being, in all dimensions, times and places.
So now the joy of the Goddess dreaming through Lady Gaia’s Heart sends the energy of the elemental beings to unite with the realms of stellar light appropriate for that phenomenon, for it is there that the Father has directed with His sound the most perfect thought form of that phenomenon, be it physical or emotional or of the mind.  The two then uniting, the thought and the most perfect expression in Creation of that thought, in stellar realms precipitates the birth of this phenomenon on Earth.  As always the combined sounds of the Thought and Dream generate a reality greater than the sum of the parts as the two meet in the realms of Creation. Although created vibrationally in these higher realms, it will be necessary for this greater sound and pattern to pass through the hearts of the Children of Light who are incarnated upon the Earth planes at this time in order to accomplish this, so that it may become a living breathing reality here on and for Mother Earth.  This dynamic that enhances each aspect is constantly changing, especially in the time period you are in on Earth at this time.  In this year of your reckoning, the Goddess is elevated, which means that the potency and vibrational frequencies emanated by her are increasing dramatically, for mankind has reached another level in their evolution where this is possible.  This higher emanation flows through the Heart of Mother Earth and is carried by the elemental beings of Earth, the emissaries of the Goddess’ Love, into the stellar realms but also into the bodies of mankind (also of elemental nature). The resonance of this energy in the body triggers the resonance with that part of the soul that is in direct communion with the Will, Thought, Creativity of God.  Hence, consciousness is in its ‘wholistic’ expression aware of this stellar dynamic. The small rational mind, however, could not possibly follow or comprehend this process.  Attuning to this stream of the Goddess’ Love and becoming aware of this support, allows each incarnated soul then to connect with this higher and most immediate creative part of their soul in stellar realms in order to birth a whole new reality for themselves here on Earth.  The fulfillment in this process is that by each soul manifesting the highest and most exquisite reality for itself in this incarnation, collectively mankind is birthing the Dream of Mother Earth.  For Her Dream is yours, it was the agreement and contract you as souls made with Her in coming to the Earth planes at this time.  So, too, your agreements to be born or reside within a specific soul group (nation), for in mutual support together you will find your way to the realization of these dreams more easily and joyfully.  Hence this year shall see the ‘gathering of the tribes’ as various souls with their gifts now activated by this new frequency, shall gather to create the gateways of manifesting their Dreams.  She has bestowed upon you and maintains and supports this ‘vehicle’ in which you experience the evolution of consciousness in Creation in these realms of Terra Gaia. The patterns of Love, the sounds of Peace and Harmony, the frequencies of Light and Creation are moving into exquisite refinement at this time.  Our greatest message to you at this time, is to not look upon the world as you have known it or as you assume it to be now, but to gaze into the flood of love moving into your body though the Earth realms and feel the response of your soul pouring its blessings of new Light and Joy upon you for you make it possible for the higher frequencies of the soul to enter by opening to that Earth/Body flow.
As  you birth new love, harmony, beauty, peace, balance and light in your body, heart and mind, it will manifest more and more in your daily life and thus your reality will change. Mastering your mental abilities to harness this power in the Eternal Present rather than dwelling on the past or future shall set you free from all limitations hither.  As your greatest avatar said:” And he said unto his disciples ‘Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.’” (Luke 12, 22) As many other avatars have instructed: dwell not in the limitations of the mind but rather through the heart expand into greater consciousness and awareness. In this your year of 2010, you will experience the greater truth of these words.  What joy and delight if all things within align, so that the creativity and joy of the soul can express through you in this incarnation as it has never expressed through physicality before.  Rejoice, oh Children of Light, for Glory and Splendor abound in profusion should you turn unto the elevated Goddess within now and allow the stellar dreams of your soul and Lady Gaia to united with the potentiated creative Light of God within now.  We the Elohim, surrounding the Godhead, are with you now more closely than ever before, to witness and celebrate with you the dawning of a new era of consciousness in your realms,  Adonai, Adonai, Adonai!
(Image: Stellar Dreams of Mother Earth © 2010 Jhadten Jewall).  This is the cover image for a workshop that Jhadten will be doing in Wexford Ireland, Wales UK, Hamburg Germany, Munich Germany, Zurich Switzerland this spring.  See the online Calendar of Events.

______________________________________________

The Image below is my impression of the Energies of 2010
The Power of the Elevated Goddess birthing together with the higher Light of God
the most exquiste flows and forms of energy ~
regal majestic spiritual and sensual!

May you all rise into the Glory and Spendour of this sacred Time on Earth!
Namaste. Jhadten Jewall

image below © Jhadten Jewall 2010

Many blessings, Joy, Delight, Laughter, Gratitude, Appreciation and Love,
Jhadten Jewall

Wij zijn bezoekers op deze planeet. We zijn hier misschien negentig, hooguit honderd jaar. Gedurende die tijd moeten we proberen om iets goeds te doen en om iets nuttigs met ons leven te doen. Probeer vrede te hebben met jezelf en help anderen die vrede te delen. Als je bijdraagt aan het geluk van anderen, zul je het ware doel, de ware betekenis van het leven vinden.

Think about that little smear that starts out as the human body, and then there’s a nose and a liver and a gizzard, oh, not a gizzard… All that stuff that is present and knows how to become this. There’s so much knowledge within the human body. You’re wanting to free the human body’s knowledge to be well from the resistance that has been picked up along this physical trail. The very best approach to medicine is,”Well, I see your physical body is sick, what’s been bothering you? What are you worried about? What are you angry about? What are you frustrated about?” Because that is what is at the root of all of this. And then say, “Let it go, let it go, let it go.” That’s the message, and if they could hear you and do that, then they would all be well right away.

— Abraham

Excerpted from the workshop in Ashland, OR on Tuesday, May 16th, 2000 #295

Our Love,
Jerry and Esther

I am fully able to recognise my fullest qualities within me. I am all that I wish to be!

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede
Ho’oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaii die ervoor zorgt dat ons ego op één lijn komt met ons Ware Zelf.
Je spreekt het uit als Ho o pono pono.
Velen van ons zijn gevangenen van ons onderbewustzijn. Het zijn de programma’s van het onderbewuste die het merendeel van ons handelen en onze gedachten beïnvloeden. En die er de oorzaak van zijn dat we de (niet altijd gewenste) werkelijkheid ervaren zoals die is.
De oplossing? Vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste. Door een paar simpele zinnetjes te zeggen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma’s die het onderbewuste domineren defintief weggebrand. Deze zinnetjes zijn:
Ik hou van je (I love you)
Bedankt (Thank you)
Het spijt me (I am sorry)
Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)

Zeg deze zinnetjes altijd en vooral als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat je zegt ik hou van je tegen jezelf of het universum dat angst en ergernis verdwijnen. Pure liefde en harmonie komen er voor in de plaats. Als je Ho’oponopono beoefent voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnengaat.
De vier zinnetjes zijn sleutels die ervoor zorgen dat de energie van het bovenbewuste kan binnenstromen in het bewustzijn. Vervolgens ruimt die energie allerlei oude programma’s die zich in het onderbewuste bevinden op. Dat zijn programma’s die te maken hebben met bijv. angst, zelfbeklag, pijn, teleurstelling, opgelegde normen enz. Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om schoon te worden van oude programma’s.
Beoefenaren van Ho’oponopono hebben het over cleanen, schoonmaken, vrijworden van oude pijn.
Je zegt niet vergeef me alsjeblieft tegen het universum, omdat het universum het nodig heeft om het van jou te horen.
Je zegt het omdat jij het nodig hebt om het te horen.
Dr. Hew Len

Je bent totaal verantwoordelijk voor je wereld
Ho’oponopono gaat er vanuit dat de wereld om ons heen een uitdrukking is van onszelf.
Géén uitzonderingen!
Er kan alleen iets in je wereld bestaan als je zelf een vergelijkbare vibratie in je energieveld bezit. Zie je op het journaal iemand die een ander pijn doet? Dan is er een vergelijkbare vibratie in je energieveld. Anders zou iets dergelijks niet in je leven kunnen voorkomen. Je zou dan onmogelijk een dergelijk signaal kunnen opvangen.
Zie het als een radio. Daarmee kun je sommige dingen ontvangen en anderen niet. Datgene wat je kunt ontvangen is alleen mogelijk omdat de radio zo gemaakt is dat hij die frequenties kan laten binnenkomen. Jij bent te vergelijken met een radio die alle frequenties waarmee jij in vibratie hebt kunt ontvangen: de goede, de slechte, de mooie, de lelijke.
Het is niet je schuld, maar het is je verantwoordelijkheid
Joe Vitale

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 39 andere volgers

Find me on Twitter: Mindful_Running

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

Advertenties