You are currently browsing the category archive for the ‘Spiritual’ category.

·    Wees onberispelijk in je woorden
·    Vat niets persoonlijk op
·    Ga niet uit van veronderstellingen
·    Doe altijd je best

Menselijke waarneming is gebaseerd op een droom. Daarom is iedereen je spiegel. Wat je op dit moment hoort en ziet is slechts de droom van de planeet. Deze omvat alle regels, wetten, overtuigingen, cultuur, feestdagen, afspraken, etc.
We hebben geleerd hoe we ons moeten gedragen. De behoefte aan aandacht is groot. We hebben nooit de gelegenheid gehad te kiezen wat we wel en niet willen geloven. Er is indoctrinatie (temmen van de mens), in eerste instantie door ouders en andere mensen die ons nastaan en later door de ‘innerlijke rechter’. Dit indoctrinatieproces is zo krachtig, dat we op een bepaald punt in ons leven niemand meer nodig hebben om ons te temmen. We hebben onszelf getemd door straf en beloning.
Al gauw werden we niet alleen bang voor straf, maar ook bang niet te worden beloond. De beloning is de aandacht die we krijgen van onze ouders of van andere mensen zoals familieleden, leraren en vrienden. Al heel vroeg leren we de aandacht van andere mensen te trekken om te worden beloond. Die beloning geeft ons een goed gevoel en dus blijven we doen wat anderen van ons willen om maar die beloning te krijgen. Met die angst voor straf en die angst om niet beloond te worden, beginnen we te doen alsof, om anderen te behagen , om goed genoeg te zijn voor iemand anders. We zijn drager van schuld en schande (slachtoffer). Ons handelen is gebaseerd op een geloofssysteem dat we niet zelf hebben gekozen. We laten onszelf telkens voor dezelfde fout boeten. Constant zijn we aan het oordelen, over onszelf, de buren, andere mensen.
In de droom van de planeet is het normaal voor mensen om te lijden, in angst te leven en emotionele drama’s te creëren. De collectieve droom bestaat uit geweld, angst, oorlog, ongerechtigheid, menselijk lijden, woede, wraak, verslavingen. Als we de droom vergelijken met de beschrijving van de hel, merken we dat die beschrijvingen exact overeenkomen met de menselijke maatschappij. Telkens als we emoties van angst, jaloezie, afgunst of haat voelen, ervaren we een brandend vuur binnen in ons. We leven dan in een helledroom. Zeker, anderen kunnen ons daar verder induwen, maar alleen als we het toelaten.
De grootste angst van mensen is daarom te leven. Omdat we niet volmaakt zijn, verwerpen we onszelf. We kunnen onszelf niet vergeven, dat we niet volmaakt zijn. We weten dat we niet zijn wie we denken die we zouden moeten zijn en dus voelen we ons fout, gefrustreerd, oneerlijk. Het resultaat is dat we ons niet ECHT voelen en sociale maskers dragen. We zijn ontzettend bang dat andere merken dat we niet zijn wie we voordoen te zijn. Gewoon jezelf zijn is de grootste angst van mensen.
Niemand misbruikt onszelf daarom meer dan wijzelf doen! We vertrouwen op onze overtuigingen, hoewel die ons juist doen lijden. De wijze waarop wij over onszelf oordelen/denken is strenger dan de ergste rechter zou doen. We straffen onszelf als we ons niet aan de ons geleerde gedragsregels houden. Hoe meer we van onszelf houden, des te minder zullen we onszelf misbruiken. Zelfmisbruik vloeit voort uit zelfverwerping, wat het gevolg is van een ideaalbeeld waaraan niet voldaan kan worden.
De ‘mitote’ is er de oorzaak van dat mensen nauwelijks weten wat ze willen, hoe ze iets willen en wanneer. Ze kunnen het niet met zichzelf eens worden, omdat sommige delen van de geest het ene willen en andere delen precies het tegenovergestelde. Pas wanneer we al die innerlijke conflicten/inzichten inventariseren, zullen we geleidelijk orde in de chaos kunnen scheppen.
Aanzet tot een nieuwe droom
Het belangrijkste zijn de afspraken die je met jezelf hebt. Daarin vertel je jezelf wie je bent, wat je voelt, wat je gelooft en hoe je je moet gedragen. Het resultaat daarvan is persoonlijkheid. Daarom is het nodig om alle afspraken die gebaseerd zijn op ANGST te verbreken. Als je een vreugdevol leven wilt leiden, een leven dat voldoening schenkt, zul je de moed moeten vinden alle afspraken en inzichten die op angst zijn gebaseerd te verbreken. Afspraken en inzichten die voortkomen uit liefde helpen ons onze energie op peil te houden en geven ons zelfs nieuwe, extra energie.
1) Wees onberispelijk in je woorden: let op je taal(gebruik)
Je manifesteert je door het woord en met taal geef je uiting aan je creatieve vermogen. Misbruik van dit woord kan daarom een levende hel veroorzaken. Positief gebruik van taal levert je veel positieve ervaringen op.
De menselijke geest is een vruchtbare grond voor zaadjes van meningen, ideeën en opvattingen. Maar: vaak ook vruchtbaar voor zaadjes van angst. Een zaadje van angst of twijfel kan eindeloos drama creëren. Voortdurend begoochelen we mensen met onze meningen.
Onberispelijk betekent: vrij van negativiteit.
Een zonde is alle gedrag wat tegen jezelf is gericht.
Als je vrij bent van fouten en zonde, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf zonder te beoordelen of te beschuldigen.
Zelfverwerping is de grootste zonde die je kunt begaan.
Onberispelijk zijn betekent geen dingen zeggen die tegen jezelf zijn gericht.
Gebruik je energie correct (liefde voor jezelf i.p.v. ‘de waarheid’.)
Door misbruik van het woord halen we elkaar omlaag en houden we elkaar in de greep van angst en twijfel.
Let op wat je tegen je kinderen zegt: we ventileren meningen die grote schade aan kunnen richten, ook al zijn ze gedachteloos en niet letterlijk bedoeld.
Roddelen is puur vergif, het is zwarte magie op z’n ergst, te vergelijken met een computervirus. Het richt grote schade aan.
Roddel is de voornaamste vorm van communicatie geworden. Het is een manier om saamhorigheid te voelen. Toch werkt roddelen altijd tegen je, omdat het door het universum, als een boomerang weer terugkomt.
Mijn taal en gedrag zal bij anderen een soortgelijke reactie oproepen.
Als ik haar liefheb, zal ze mij liefhebben.
Als ik jou beledig, zal je mij beledigen.
Als ik jou dankbaar ben, zal je mij dankbaar zijn.
Als ik me egoïstisch naar jou gedraag, zul jij je egoïstisch naar mij opstellen.
Als ik van jou kwaadspreek, zal dat weer naar mij terugkeren.
De macht van het woord wordt compleet misbruikt in de hel. We gebruiken het woord om te vloeken, te beschuldigen, te vernietigen.
Door energie correct te gebruiken (met liefde voor jezelf), door onberispelijk te zijn, ruim je al het emotionele gif in je op!
Dus:
Als we onberispelijk zijn in onze worden, zal onze geest geleidelijk gereinigd worden van dit emotionele gif.
We worden immuun voor de doen van anderen. Als je onberispelijk bent in je woorden, is je geest alleen een vruchtbare bodem voor woorden die uit liefde voorvloeit.
Wees vrij, gelukkig. Gebruik het woord op de juiste wijze, om anderen deelgenoot te maken van je liefde. Begin met jezelf door positief te affirmeren.
Onberispelijkheid in het woord leidt tot persoonlijke vrijheid, succes en overvloed en transformeert angst in vreugde en liefde.
2) Vat niets persoonlijk op (en oordeel niet)
Zodra je met een opmerking, kritiek of beschuldiging door iemand instemt, stroomt het gif door je heen en zit je gevangen in een helledroom.
Persoonlijke belangrijkheid, dingen persoonlijk opvatten, is de opperste vorm van egocentriciteit, omdat we dan uitgaan van de veronderstelling dat alles om ‘mij’ draait. Dit komt mede omdat we tijdens onze opvoeding leren om alles persoonlijk aan te trekken, we denken dat we voor alles verantwoordelijk zijn. Laat ‘persoonlijke belangrijkheid’ los.
Niets wat andere mensen doen is vanwege jou. Het is altijd vanwege henzelf.
Zelfs als een situatie heel persoonlijk lijkt, zelfs als anderen je regelrecht beledigen, heeft dat niets met jou te maken. (Het is hun persoonlijke inzicht).
Het persoonlijk opvatten van opmerkingen, beledigingen maakt je tot een gemakkelijke prooi. Als je al het emotionele afval van mensen opneemt, wordt het jouw emotionele rommel.
Het is belangrijk dingen niet persoonlijk op te vatten, dan ben je immuun voor negativiteit.
Als je je dingen persoonlijk aantrekt, voel je je beledigd. Je reageert erop met het verdedigen van je eigen inzichten en creëert daarmee vaak conflicten. ‘Gelijkhebberigheid’ manifesteert zich vaak ook in het ongevraagd ventileren van eigen meningen.
Het kan me niet schelen wat iemand van mij denkt en ik trek het me zeker niet persoonlijk aan. Vat het dus niet persoonlijk op wanneer mensen zeggen: “Wat ben jij goed”, of “Wat ben jij slecht”. In beide gevallen mag het je niet persoonlijk raken, omdat jij immers weet wie en wat je bent. Vat het niet persoonlijk op. Wat jij ook denkt, wat jij ook voelt, het is jouw probleem, niet van iemand anders. Wat jij doet, komt voort uit de wijze waarop jij tegen de wereld aankijkt en heeft met jou te maken, niet met mij.
Ook de meningen die je over jezelf hebt, zijn niet per definitie waar. Daarom hoef je je ook niet alles wat je in je eigen geest hoort persoonlijk aan te trekken. Als iemand je niet met liefde en respect behandelt, is het een zegen wanneer die persoon je in de steek laat.
Verwacht niet dat mensen je de waarheid vertellen – ze liegen immers ook tegen zichzelf. Je moet op jezelf leren vertrouwen en kiezen wat je wel en wat je niet wilt geloven wat mensen je vertellen. Als we andere mensen werkelijk zien zoals ze zijn, zonder ons dingen persoonlijke aan te trekken, kunnen we nooit worden gekwetst door wat ze zeggen of doen.
Wat er ook om je heen gebeurt: VAT HET NIET PERSOONLIJK OP!
3) Ga niet uit van veronderstellingen
We hebben de neiging bij alles uit te gaan van veronderstellingen. Het probleem is dat we geloven dat die waar zijn. We gaan uit van veronderstellingen met betrekking tot wat anderen doen of denken (we vatten dat persoonlijk op) en veroordelen dat op grond van die veronderstellingen en reageren daar verbaal op met emotioneel gif. Daarom is uitgaan van veronderstellingen, vragen om moeilijkheden. We veronderstellen iets, begrijpen het verkeerd, vatten het persoonlijk op en creëren een heel drama voor niets. Dus: oordeel niet!!
Bijna alle drama en verdriet in je leven is veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten van woorden en daden. Omdat we bang zijn om tekst en uitleg te vragen, gaan we van veronderstellingen uit en geloven dat die de ware redenen zijn. We willen slechts horen wat we willen horen, We zien de dingen niet zoals ze zijn. Met onze verbeelding verzinnen we allerlei dingen. Omdat we iets niet begrijpen, bedenken we iets, iets wat het zou kunnen beteken. Als de waarheid dan aan het licht komt, blijkt onze veronderstelling nergens op gebaseerd.
We gaan uit van de veronderstelling dat iedereen het leven net zo beschouwt als wij. Veronderstellen dat anderen denken wat wij denken voelen zoals wij voelen, oordelen zoals wij oordelen en mensen ge-/misbruiken zoals wij dat doen. Daarom zijn we bang in gezelschap van anderen onszelf te zijn. Omdat we denken dat ieder ander ons zal oordelen, misbruiken, beschuldigen zoals we dat zelf doen. Dus voor een andere de kans krijgt hebben we onszelf als verworpen.
Het uitgaan van veronderstellingen in partnerrelaties leidt tot veel ruzies, moeilijkheden en misverstanden tussen ons en juist die mensen van wie we (zouden moeten) houden. Liefde behoeft geen rechtvaardiging: liefde is er of is er niet. Ware liefde aanvaardt mensen zoals ze zijn, zonder de behoefte hen te veranderen. Dus zoek liever iemand aan wie je niets hoeft te veranderen!
We moeten kunnen zijn wie we zijn, moeten niet een vals beeld hoeven te presenteren. Als je van me houdt zoals ik ben, dan ben ik hier. Als je niet van me houdt zoals ik ben, ook goed, dag, zoek maar iemand anders. Dat klinkt bot, maar op die wijze zijn onze persoonlijke afspraken duidelijk én onberispelijk.
Denk je eens in dat je op een dag ophoudt uit te gaan van veronderstellingen ten aanzien van ieder ander in de leven. Je zult op een volslagen andere wijze gaan communiceren en je relaties zullen niet langer lijden onder conflicten die door nodeloze misverstanden zijn ontstaan. Als je iets niet begrijpt, vraag dan hoe het zit. Heb de moed door te vragen totdat het je zo duidelijk is als maar kan en ga zelfs dan niet uit van de veronderstelling dat je alles weet in die situatie. Heb ook de moed te vragen om wat je wilt. Iedereen heeft het recht daar met ja of nee op te antwoorden, maar jij hebt het recht om te vragen. Dat geldt natuurlijk ook andersom!
4) Doe altijd je best
Doe onder welke omstandigheden ook, altijd je best. Niet meer en niet minder. Bedenk dat je ‘beste best’ niet op ieder moment hetzelfde is. Alles is voortdurend in beweging, dus ook je beste best zal de ene keer van betere kwaliteit zijn dan de andere keer.
Blijf ongeacht de kwaliteit, toch altijd je best doen. Als je steeds maar weer probeert méér te doen dan dat, zul je daar zoveel energie aan verspillen, dat het uiteindelijk blijkt dat dit niet genoeg is. Als je overdrijft put je je lichaam uit en dat keert zich tegen jezelf. Je zult je doel dan niet bereiken. Doe je minder dat je beste best, dan krijg je last van frustraties, zelfverwerping, schuldgevoelens en spijt. Als je altijd je beste best doet hoef je je op geen enkele wijze schuldig te voelen, en dus jezelf niet te straffen.
Je bent hier niet om je levensvreugde op te offeren. Je bent hier om te leven, om gelukkig te zijn, om lief te hebben.
Door je best te doen ga je intensiever leven. Je wordt productiever en je gaat goed voor jezelf zorgen door het beste van jezelf aan je gezin, de gemeenschap, aan alles te geven. En juist dát maakt dat je je intens gelukkig zult voelen. Als je altijd je best doet handel je verantwoord. Je doet de dingen omdat je er plezier in hebt, niet omdat je er een beloning voor verwacht.
Als je de dingen doet, gewoon om ze te doen, zonder een beloning te verwachten, zul je merken dat je alles leuk vindt wat je doet. Je zult waarschijnlijk toch wel worden beloond, maar je bent daar niet zo op gefixeerd dat je het alleen maar om het geld of salaris doet. En als je écht geen beloning verwacht, krijg je vaak meer dan je ooit had durven dromen.
De enige geldige reden om je best te doen is dat het jezelf zo gelukkig maakt, omdat je plezier hebt in wat je doet. Ledigheid is jaren achtereen iedere dag voor de TV hangen omdat je bang bent te leven, bang om risico te nemen, uitdrukking te geven aan wie je bent.
Handelen, dingen doen, is uitdrukking geven aan wie je bent. Je hebt misschien allerlei briljante ideeën in je hoofd, maar als je daar niets mee doet heeft niemand er wat aan, ook jijzelf niet!
Als je in een droom uit het verleden leeft, kun je niet genieten van wat er nú gebeurt, omdat je aldoor wilt dat dingen anders zijn dan ze zijn. Eigenlijk heb je de tijd niet om iets of iemand mis te lopen in je leven. De beste manier om het verleden los te laten is te leven in het hier en nu. Wat het leven je ook moge ontnemen, laat het los! Je bent geboren met het recht gelukkig te zijn. Je bent geboren met het recht lief te hebben, te genieten en anderen deelgenoot te maken van de liefde. Je leeft, dus pak de draad van je leven op en geniet ervan!
Jouw bestaan bewijst het bestaan van leven, van energie. We hoeven niets te bewijzen. Gewoon zijn, het risico durven nemen jezelf te zijn en van het leven te genieten, dat is alles wat ertoe doet. Zeg nee als je nee wilt zeggen en ja als je ja wilt zeggen. Je hebt het recht jij te zijn en de aanvaarding van anderen niet nodig. Je drukt je eigen goddelijkheid uit door te leven en door jezelf en anderen lief te hebben.
Breken met oude inzichten
Door je best te doen zullen de foute gewoontes je woorden te misbruiken, dingen persoonlijk op te vatten en van veronderstellingen uit te gaan geleidelijk zwakker worden en zich minder vaak manifesteren. Je hoeft jezelf niet te oordelen, schuldig te voelen, te straffen als het je niet lukt altijd in overeenstemming met deze inzichten te leven. Maar als je echt je best doet, zul je je ook goed voelen als het weer eens niet is gelukt. Oefening baart kunst.
Als je je best doet, zul je op je zoektocht naar persoonlijke vrijheid, naar gezonde zelfliefde ontdekken dat het slechts een kwestie van tijd is te vinden wat je zoekt. Sta voor wie je bent en wees mens!! Betoon respect jegens de man die je bent. Respecteer je lichaam, geniet ervan, hoe ervan, voed, reinig, en heel je lichaam. Doe oefeningen, wandel, doe dingen die maken dat je lichaam zich goed voelt.
Besluit vandaag al: Ik besluit te leven in overeenstemming met de Vier Inzichten.
Hiervoor is het nodig een groot jager of krijger te zijn, om de Vier Inzichten met je leven te verdedigen. Je geluk, je vrijheid, je hele manier van leven hangen ervan af. Het doel van de krijgers is om aan de hel te ontsnappen en er nooit meer terug te keren. De Tolteken leren ons dat de beloning ligt in het overstijgen van het menselijk lijden. Dus: “Vandaag zal ik onberispelijk zijn in mijn woorden, niets persoonlijk opvatten, niet oordelen en van veronderstellingen uitgaan en mijn best doen.”
En lukt dat niet, begin dan morgen opnieuw en de dag daarop weer. Het zal aanvankelijk moeilijk zijn, maar iedere dag zal het je makkelijker vallen, totdat je op een dag ineens beseft dat de Vier Inzichten je leven regeren En dan zul je verbaasd zijn over de transformatie die je leven heeft ondergaan. Je liefde en zelfrespect zullen groeien. Je kunt het echt. Wees niet bezorgd over de toekomst. Houd je aandacht op vandaag gericht en blijf in het hier-en-nu. Leef bij de dag. Doe altijd je best om volgens deze inzichten te leven, dan zal het je al gauw goed afgaan. Vandaag is het begin van een nieuwe droom.
Let wel, je hoeft dus niet je ouders, noch anderen die je hebben ‘misbruikt’ de schuld te geven van wat er is misgegaan en al evenmin jezelf. Maar wél is de tijd aangebroken om het misbruik te stoppen. Het is tijd jezelf te bevrijden van de tirannie door je eigen inzichten ter veranderen, en daarnaast uit de slachtofferrol te stappen.
De ware ‘jij’ is nog altijd een klein kind dat nooit groot geworden is. Soms komt dat kleine kind naar buiten, als je plezier hebt of speelt, als je je gelukkig voelt, als je iets doet dat je blij maakt. Dat zijn de gelukkigste momenten in je leven, als je uitdrukking geeft aan je diepste wezen. Als je ware zelf naar buiten treedt, als het verleden je niet meer deert en je je niet bekommerd om de toekomst.
Persoonlijke vrijheid
De eerste stap naar persoonlijke vrijheid is bewustzijn.
Als je van dingen bewust bent, hoef je niet verder te lijden, maar kun je ertegen in opstand komen en zeggen: “Tot hier, en niet verder.” Daarom is het zo belangrijk dat je je eigen droom gaat sturen, meester gaat worden over die eigen droom. Zeggenschap krijgen over die droom door telkens bewuste keuzes te maken. Tolteek zijn is een wijze van leven zonder leiders en volgelingen. Een wijze van leven waarin je je eigen waarheid hebt en die in je leven tot uitdrukking brengt. De vrijheid die we zoeken is de vrijheid onszelf te zijn, uitdrukking te geven aan wie we in wezen zijn. Maar als we ons leven beschouwen, zullen we zien dat we de dingen die we doen meestal doen om anderen te behagen, om door anderen te worden geaccepteerd, in plaats van te doen wat we zelf graag willen.
Als je je bewust bent dat je hele levensdrama een gevolg is van wat je gelooft en dat wat je gelooft niet werkelijk is, dan kun je beginnen er verandering in aan te brengen. Om je overtuigingen écht te veranderen, moet je je aandacht richten op wát je precies wilt veranderen. Maak dus een inventarisatie van alles wat je gelooft, al je inzichten, zelfbeperkende en op angst gebaseerde overtuigingen die je ongelukkig maken.
De tweede stap is Meesterschap van de transformatie.
Dit leert ons hoe we kunnen veranderen en vrij zijn van indoctrinatie. Meesterschap van Transformatie bereik je door alle door angst ingegeven overtuigingen die je doen lijden te veranderen en door je geest op jouw eigen wijze te herprogrammeren.
De Tolteken vergelijken de rechter, het slachtoffer en onze overtuigingen met een parasiet die bezit neemt van de menselijke geest en je persoonlijke droom beheerst. De parasiet droomt via jouw geest en leeft via jouw lichaam. Hij leeft van emoties die voortkomen uit angst en gedijt bij drama en lijden. Volgens de Tolteken zijn alle ‘getemde’ mensen ziek.
Iedere dag worden we wakker met een bepaalde hoeveelheid mentale, emotionele en fysieke energie die we door de dag heen verbruiken. Als we die energie door onze emoties laten uitputten, hebben we geen kracht meer over om aan anderen te geven of ons leven te veranderen. De vrijheid die we zoeken is de vrijheid onze eigen geest en lichaam te gebruiken om ons eigen leven te leiden, in plaats dat van het geloofssysteem. We moeten in opstand komen en “Nee!” zeggen tegen de parasiet, de rechter en het slachtoffer. Hen de oorlog verklaren en terugvechten.
Evenals de hel, bestaat er ook de hemel in onze geest. De hemel is dan een plaats van vreugde, waar we gelukkig zijn, waar we vrij zijn om lief te hebben en te zijn wie we werkelijk zijn. We kunnen tijdens ons leven al in de hemel komen; we hoeven niet te wachten tot we sterven. De parasiet kan worden vergeleken met een duizendkoppig monster. Elke kop van de parasiet is één van onze angsten. Als we vrij willen zijn, moeten we de parasiet vernietigen.
De eerste methode is de parasiet één voor één aan te vallen, wat inhoudt dat we onze angsten één voor één onder ogen moeten zien. Het is een traag proces maar het werkt. Telkens worden we een beetje meer vrij. De tweede methode is om de parasiet niet meer te voeden, door onze emoties onder controle te krijgen.
Het in de praktijk brengen van de Vier nieuwe Inzichten vergt erg veel doorzettingsvermogen en het verbreken van de betovering door zwarte magie vereist veel persoonlijke kracht. Telkens wanneer je één van je oude ‘inzichten’ doorbreekt, win je aan kracht. Je begint met het doorbreken van ogenschijnlijk onbeduidende inzichten, waarvoor niet zoveel kracht nodig is. Daarna zul je in staat zijn belangrijkere inzichten te doorbreken, totdat je uiteindelijk op het punt komt waarop je de confrontatie met de grote demonen in je geest aangaat.
Al de oude overtuigingen die onze levensdroom regeren zijn het resultaat van jarenlange herhaling. Dus om de Vier Inzichten met succes te volgen, moet je ze ook keer op keer, jarenlang, herhalen. En door ze voortdurend in praktijk te brengen zal het beste dat je kunt doen steeds beter worden. Oefening baart kunst.
De derde stap is verlichting, vervlechting met het universum, de energie.
Dit is de onvoorwaardelijke liefde. De droom van de planeet waarnaar we ons hebben gevoegd werkt niet: alle mensen lijden aan een ziekte die angst heet. De symptomen van die ziekte zijn alle emoties die mensen doen lijden: woede, haat, verdriet, afgunst en verraad.
Vergeven
Als we onze geestesgesteldheid als een ziekte zien, zullen we merken dat die genezen kan worden. We hoeven niet langer te lijden. Om te beginnen moeten we de waarheid onder ogen zien en onze emotionele wonden openrijten, het gif eruit halen en de wonden helemaal laten genezen. Hoe?
We moeten hen die ons kwaad hebben gedaan, vergeven. Niet omdat zij dat verdienen, maar omdat we zoveel van onszelf houden, dat we niet langer willen boeten voor het aangedane onrecht.
Vergeving is de enige weg tot genezing. We kunnen uit compassie met onszelf tot vergeving besluiten. We kunnen de wrok en rancune loslaten en zeggen: “Zo is het genoeg. Ik ben niet langer de grote rechter die zich tegen mijzelf keert. Ik wil niet langer slachtoffer zijn.”
Je weet pas dat je iemand echt hebt vergeven wanneer je, als je die persoon ziet, geen enkele emotionele reactie meer in je op voelt komen.
Emoties in toom houden
Het probleem bij de meeste mensen is dat ze hun emoties niet meester zijn. Als we de beheersing verliezen, zeggen we dingen die we eigenlijk niet willen zeggen en doen we dingen die we eigenlijk niet willen doen. Daarom is het zo belangrijk onberispelijk te zijn in ons spreker en een spirituele krijger te worden. We moeten leren onze emoties te beheersen, zodat we voldoende persoonlijke kracht hebben om onze op angst gebaseerde inzichten te veranderen, uit de hele te ontsnappen en onze eigen persoonlijke hemel te creëren.
We moeten een spirituele krijger zijn. De krijger heeft een sterk bewustzijn. Dat is van groot belang. We zijn ons ervan bewust dat we in staat van oorlog verkeren en die oorlog in onze geest vereist discipline. Niet de discipline die ons van buitenaf wordt opgelegd, maar de discipline om, wat er ook gebeurt, onszelf te zijn.
De krijger heeft beheersing, niet over anderen, maar over zijn eigen emoties, zijn eigen zelf. Juist als we die beheersing verliezen onderdrukken we onze emoties. Het groter verschil tussen een krijger en een slachtoffer is dat het slachtoffer zijn emoties onderdrukt, terwijl de krijger ze in toom houdt. Slachtoffers onderdrukken hun emoties omdat ze bang zijn die te tonen, bang te zeggen wat ze willen.
Emoties in toom houden is niet hetzelfde als ze onderdrukken, maar betekent impliciet dat men emoties heeft, maar daar op het juiste moment uiting aangeeft, niet eerder en niet later. Daarom zijn krijgers onberispelijk in woord en daad. Ze zijn hun eigen emoties, en dus hun eigen gedrag meester.
Initiatie van de dood, de doodsengel omhelzen
Wat de doodsengel ons kan leren is hoe we waarachtig kunnen leven. We worden ons ervan bewust dat we zomaar ineens kunnen sterven – we hebben alleen het nu om in te leven. We weten immers niet wanneer we sterven, misschien wel morgen. We gaan ervan uit dat er nog vele levensjaren in het verschiet liggen. Maar is dat wel zo?
De beste keuze is om ieder moment dat je rest te benutten om gelukkig te zijn en te doen wat je echt fijn vindt. Als we nog maar één week te leven hebben, laten we daar dan van genieten. Laten we dan ook écht leven.
We kunnen besluiten: “Ik ga gewoon mezelf zijn en probeer niet langer het altijd maar anderen naar de zin te maken ten koste van mezelf. Ik ben ook niet meer bang voor wat anderen van me denken. Wat kan het me schelen wat iemand van me denkt, als ik volgende week dood ben. Ik ga gewoon mezelf zijn!”
De doodsengel kan ons leren, iedere dag te leven alsof het de laatste dag van ons leven is, alsof er geen morgen meer komt. We kunnen iedere dag beginnen met de constatering “Ik ben wakker, ik zie de zon’, en het universum bedanken dat ik er ben. Weer een dag om mezelf te zijn.”
Dus wees volkomen open in de wetenschap dat er niets is om bang voor te zijn. En natuurlijk stel je je liefdevol op naar je dierbaren, want misschien is het wel de laatste dag dat je kan vertellen hoeveel je van ze houdt.
De initiatie van de dood is geen gemakkelijke weg, want de rechter en het slachtoffer zullen alles waarover ze beschikken in stelling brengen om je te bevechten. Ze willen niet dood. En wij zullen het gevoel hebben dat wij zullen sterven, en daar zijn we bang voor! Maar als we in de droom van de planeet blijven leven is het net of we dood zijn. Wie de initiatie in de dood overleeft, krijgt het mooiste geschenk: de wederopstanding. Als we ons overgeven aan de doodsengel zullen we voor eeuwig en altijd gelukkig zijn. Waarom? Omdat de doodsengel het hinderende verleden wegneemt om zodoende verder te leven. Leef in het heden, dat is wat de doodsengel ons leert.
De nieuwe droom: Hemel op aarde
Ik wil dat je alles vergeet wat je in je hele leven hebt geleerd. Dit is het begin van een nieuw begrijpen, een nieuwe droom.
De droom die jouw realiteit uitmaakt, is jouw creatie, jouw kijk op de werkelijkheid, die je elk gewenst moment kunt veranderen. Je hebt de macht om de hel te creëren en de macht om de hemel te creëren. Waarom geen andere droom? Waarom zou je je geest, je verbeeldingskracht en je emoties niet gebruiken om de hemel te dromen?
Gebruik gewoon je fantasie en dan zal er iets fantastisch gebeuren. Stel je eens voor, dat je het vermogen hebt om, wanneer je maar wilt, de wereld met andere ogen te bekijken. Telkens als je je ogen opent, zie je de wereld rondom je op een andere wijze. Sluit nu je ogen, open ze en kijk naar buiten. Wat je zult zien is liefde, die uit de bomen komt, liefde uit de hemel en liefde uit het licht. Je zult in alles om je heen liefde ervaren. Dat is de staat van gelukzaligheid. Je ziet in alles rechtstreeks liefde, ook in jezelf en in andere mensen. Zelfs als mensen verdrietig of boos zijn, kun je achter die gevoelens ook de liefde zien die ze je zenden. Met je verbeeldingskracht en je nieuwe manier van kijken, wil ik je graag een nieuw leven zien leiden, een nieuwe droom, een leven waarin je bestaan niet hoeft te rechtvaardigen en waarin je vrij bent te zijn wie je werkelijk bent. Stel je voor dat het je veroorloofd is gelukkig te zijn en echt van je leven te genieten. Een leven vrij van conflict met jezelf en anderen.
·    Stel je je leven eens voor zonder angst om je dromen te uiten. Je weet wat je wilt en wat je niet wilt en wanneer je het wilt. Je bent vrij je leven zo te veranderen zoals jij het zelf wilt. Je bent niet bang om datgene waaraan je behoefte hebt te vragen, je durft ja of nee tegen wat of wie dan ook te zeggen.
·    Stel je eens voor dat je je leven leeft zonder de angst door anderen te worden beoordeeld. Je richt je gedrag niet langer naar het mogelijke oordeel van anderen. Je bent niet meer verantwoordelijk voor de mening van wie dan ook. Je hebt er geen behoefte aan greep op een ander te hebben en anderen hebben evenmin greep op jou.
·    Stel je je leven voor zonder anderen te oordelen. Je kunt anderen makkelijk vergeven en alle oordelen die je hebt loslaten. Je hoeft niet per se gelijk te hebben en anderen hoeven geen ongelijk te hebben. Je respecteert jezelf en ieder ander en anderen respecteren jou.
·    Stel je een leven voor zonder angst om lief te hebben en niet geliefd te worden. Je bent niet langer bang voor afwijzing en je hoeft niet zo nodig te worden geaccepteerd. Zonder schaamte of rechtvaardiging kun je “Ik houd van jou” zeggen. Je kunt in de wereld staan met een wijdopen hart, zonder angst te worden gekwetst.
·    Stel je je leven eens voor zonder angst om risico’s te nemen en het leven te onderzoeken. Je bent niet bang voor verlies. Je bent niet bang om in de wereld te staan, en niet bang om te sterven.
·    Stel je voor dat je van jezelf houdt zoals je bent. Je vindt je lichaam goed zoals het is en accepteert je emoties zoals ze zijn. Je weet dat je goed bent zoals je bent.
De reden dat ik vraag je deze dingen voor te stellen, is dat ze allemaal mogelijk zijn. Je kunt in staat van genade leven, gelukzaligheid, de droom van de hemel. Maar eerst moet je die droom begrijpen.
Alleen liefde heeft het vermogen je in die staat van gelukzaligheid te brengen. Dit is net als verliefd zijn. Je drijft in de wolken. Je ziet liefde, waar je ook komt. Het is echt mogelijk om altijd zo te leven. Het kan omdat anderen, die niet anders zijn dan jij, het ook hebben gedaan. Ze leven in gelukzaligheid omdat ze hun inzichten hebben veranderd, en nu een andere droom dromen.
Als je eenmaal voelt wat het betekent om in een staat van gelukzaligheid te leven, zul je gelukkig zijn. Je zult beseffen dat de hemel op aarde, werkelijkheid is. En dat de hemel echt bestaat. Als je eenmaal weet dat de hemel bestaat en weet dat het mogelijk is daar te blijven, moet je je inspannen om dat te realiseren.
De wereld is echt prachtig. En het leven kan heel eenvoudig zijn, wanneer liefde je leven stuurt. Je kunt altijd liefhebben. Het is jouw keuze zo in het leven te staan. Misschien heb je geen reden om liefde voor je om liefde voor je omgeving op te vatten, maar je kunt ook liefhebben omdat liefde je gelukkig maakt. Liefde genereert geluk. Liefde zal je innerlijke vrede geven. Liefde verandert de wijze waarop je naar alles kijkt. Je kunt alles met de ogen der liefde zien. Je kunt je bewust zijn van alle liefde rondom je. Als je zó leeft, is er niet langer een mist in je geest. Dat is waar mensen eeuwenlang naar hebben gezocht. Duizenden jaren zijn we al op zoek naar geluk. Geluk is het verloren paradijs. Mensen hebben ontzettend hard gewerkt om dit punt te bereiken. Het is deel van de evolutie van de geest.
Die manier van leven is mogelijk en ligt in jouw handen. Helaas is je identiteit verweven met de droom van de planeet. Al je overtuigingen en inzichten zitten verpakt in een dichte mist. Je voelt de aanwezigheid van de parasiet en denkt dat dat is wie je bent. Dat maakt het zo moeilijk om los te laten, de parasiet de laan uit te sturen en ruimte te creëren om liefde te ervaren. Je bent gehecht aan de rechter, en aan het slachtoffer. Lijden geeft je een veilig gevoel, omdat je het zo goed kent. Maar er is geen reden tot lijden. De enige reden dat je lijdt is omdat je verkiest te lijden. Als je je leven onder de loep neemt, zul je veel excuses vinden om te lijden, maar een echte reden zal je niet vinden. Hetzelfde geldt voor geluk. De enige reden dat je gelukkig bent is omdat je verkiest gelukkig te zijn. Het is een keuze. Lijden of liefhebben en gelukkig zijn. In de hel leven of in de hemel. Mijn keus is in de hemel te leven. En wat is de jouwe?

Advertenties

VIPASSANA MEDITATION is a non-sectarian meditation divided in three parts; Anapana,Vipassana and Metta. The word Vipassana comes out of Pali and means: ‘To see things as they really are‘.

Anapana meditation is the first step in the practice of Vipassana meditation. It is the observation of natural, normal respiration, as it goes in and it goes out. Anapana is a simple technique that helps develop concentration of the mind. It is easy to learn, objective and scientific. Observation of the breath is completely non-sectarian, which makes it also ideal for introducing it to children. Anapana helps children and adults to better understand themselves and how their mind works. As they learn to calm and concentrate their minds, they gain mastery over their impulses and actions.

This approach is traced all the way back to the Buddha, who rediscovered and taught this technique nearly 2600 years ago. The Buddha taught -Dhamma- the way to liberation, which is universal and appeals to people from all backgrounds, of every religion or no religion from every part of the world.

Vipassana is a way of self transformation through self-observation. It focuses on the deep interconnection between mind and body, which can be experienced directly by disciplined attention to the physical sensations that form the life of the body, and that continuously interconnect and condition the life of the mind. It is this observation-based, self exploratory journey to the common root of mind and body that dissolves mental impurity, resulting in a balanced mind full of love and compassion.

Metta Sutta; Good Will
May all beings be happy at heart.
Whatever beings there may be,
weak and strong, without exception
long, large,
middling, short,
subtle, blatant,
seen & unseen,
near & far,
born & seeking birth,
may all beings be happy at heart.

Let no one deceive another
or despise anyone anywhere,
or through anger or irritation
wish for another to suffer.

http://www.elsvanderhorst.com

Het belang van Lemurië en Atlantis in onze huidige tijdslijn
| WWW.NIBURU.NL

De Nieuwe Tijd

8aug2010We zijn te veel afgescheiden van de Aarde in onze zoektocht naar een God in de lucht. Het Tijdperk Vissen heeft ons de laatste tweeduizend jaar doen geloven dat, wanneer we ons goed gedroegen, we liefde zouden vinden in de verre hemel als we kwamen te overlijden. Door deze denkbeelden raakten we afgescheiden van het land en de zee van de helende liefdevolle natuur van Gaia.

Nu is de cyclus van dat tijdperk voorbij en we gaan het Tijdperk Aquarius binnen. De denkbeelden die ons gedicteerd werden door anderen worden vervangen door het weten wat we in onszelf vinden. Dit weten wacht geduldig totdat het ontdekt wordt in ons hart, waar de liefde en het ‘aanbreken van de lente’ zich bevinden.

De lente komt voor ons allen precies op tijd. Onze planeet heeft lang genoeg geleden onder de perceptie dat zij niet meer is dan een ‘ding’. We zijn vergeten dat de Aarde een levend ademend wezen is. Al het verschrikkelijke dat we de planeet hebben aangedaan, hebben we ook andere mensen aangedaan. We waren verdwaald in de Duistere Nacht van de ziel. De mensheid is afgegleden van de Goddelijke Expressie naar de plaaggeest en voorts redder van een verloren wereld.

Na de vernietiging van Atlantis en Lemurië gingen we een planetaire cyclus binnen van achteruitgang, waardoor we terecht kwamen in een ‘strenge winter’. Er waren natuurlijk tijden, seizoenen, culturen en volkeren die de kennis over onvoorwaardelijke liefde en multidimensionaal licht doorgaven. Deze culturen en volkeren waren bakens van licht in de lange duistere nacht.

Cycli afronden

We ronden de cyclus af van de Precessie van de Equinoxen, wat 25.256 jaren in beslag neemt. Halverwege deze cyclus waren onze voorouders van Lemurië en Atlantis bij de ‘achterdeur’ van de Ascentiecyclus, net zoals we nu door de voordeur gaan.

Het is gezegd dat diegenen die zich hun geschiedenis niet bewust herinneren, gedoemd zijn deze te herhalen. Herinneren wij ons onze geschiedenis? Velen van ons hebben gezworen om in deze tijd onze geschiedenis weer te herinneren.

Waarom willen we ons dit herinneren? Het antwoord is dat mensen die hun geschiedenis kennen, leren van het verleden om daar profijt van te hebben in het heden. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten kunnen zichzelf vergeven. Door deze vergeving kunnen we de redenen herinneren waarom de fouten zijn gemaakt en kunnen we de problemen verhelpen, voordat ze een kans krijgen om weer te manifesteren.

Als we de redenen kunnen achterhalen waarom we hebben gedaan wat we hebben gedaan, zal het hopelijk niet te laat zijn om de grote schade te herstellen die we Gaia hebben toegebracht. Dan kunnen we ascenderen om onszelf in de volgende cyclus van ervaring te plaatsen, namelijk de vijfde dimensie.

Het zijn deze redenen waarom we nu terugkeren naar de werelden van Lemurië en Atlantis, die verloren zijn gegaan onder de zeespiegel. We keren terug in de hoop dat we kunnen herinneren wie we waren ten tijde van die realiteiten. Er zijn vele versies van deze werelden, omdat er veel mensen zijn die ze kunnen herinneren en er dus oneindige parallelle realiteiten zijn. Ongelukkigerwijs eindigden al deze parallelle realiteiten in vernietiging, omdat dit het einde was van hun cyclus. De details van deze vernietiging zijn velerlei, maar het algemene beeld is hetzelfde.

Lemurië is vernietigd door het misbruik van Liefde en Atlantis is vernietigd door het misbruik van Macht. Beide beschavingen konden niet genoeg wijsheid vergaren om te leren van hun fouten, voordat het te laat was. Daarom eindigden deze werelden in vernietiging in plaats van Ascentie. Echter hebben veel Lemuriërs en Atlantiërs persoonlijke Ascentie ervaren en anderen hebben een thuis gevonden in de Binnenaarde, waar ze hebben getracht hun vorige beschaving na te bootsen. De inwoners van de Binnenaarde assisteren Gaia, terwijl ons zonnestelsel door de voordeur gaat van de planetaire baarmoeder, het Galactische Centrum. We zijn halverwege het sterrenstelsel gekomen sinds de grote val. Hebben we al wijsheid vergaard?

In jezelf kijken

4aug2010Door realiteiten te herinneren die je omarmt in onvoorwaardelijke liefde vanuit de vijfde dimensie en daarbuiten, kun je oude beschermende mechanismen vervangen. Helaas zijn de meeste spirituele tradities sinds de grote val gericht op de vierde dimensie. De vierde dimensie bevat nog altijd polariteit, zelfs in de hoogste octaven, en ontbeert dus onvoorwaardelijke liefde. De Hemel, Nirvana, hoe het ook genoemd is, resoneren dus alleen naar ten hoogste de vierde dimensie. Deze voorwaardelijke liefde leert dat liefde iets is wat je moet verdienen of leren.

Je kunt alleen het concept van onvoorwaardelijke liefde omarmen en leven door je bewustzijn te verruimen tot de vijfde dimensie en verder. Wanneer je bewustzijn gevuld is met onvoorwaardelijke liefde, kun je je realiseren dat je oude gewoonten en emotionele verslavingen meer als zijwieltjes waren op je kinderfiets. Deze beschermden je tegen het vallen. Echter, toen je je realiseerde dat je jezelf in balans kunt houden, merkte je dat je zijwieltjes (gewoonten en emotionele verslavingen) je afremden en je mogelijkheden beperkten om van de reis te genieten.

Als je je driedimensionale beperkingen loslaat, begint het werk pas. Werk, omdat het loslaten van oordelen in een wereld vol van angst volharding en vastberadenheid kost, zodat het lijkt alsof het werk is. Om je oude mechanismen los te laten waarmee je schakelt tussen duisternis/angst en licht/liefde, dien je het feit te omarmen dat je resoneert boven beide uitersten. In andere woorden, je dient je perceptie los te laten dat je je aardse lichaam bent om jezelf te zien als de eenheid die het aardse lichaam gebruikt om de derde dimensie te ervaren.

Wanneer je bewustzijn boven polariteit uitstijgt, kan onvoorwaardelijke liefde in al je gedachten bestaan, omdat je weet dat je te allen tijde beschermd wordt. Met de kennis van deze bescherming hoef je anderen niet te oordelen om jezelf te beschermen. En nog belangrijker, wanneer je bewustzijn is gevuld met onvoorwaardelijke liefde, kun je het grotere plaatje zien van het kleine onderdeel van jezelf wat geaard is in de derde dimensie.

Je bent een prachtig wezen van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde. Net zoals je fysieke lichaam op je bed kan liggen terwijl je hand de grond raakt, kan je lichtlichaam in de vijfde dimensie zijn terwijl je lagere expressie de derde dimensie raakt.

Zaadjes planten in de Aarde

Er zijn veel verschillende versies van de mensheid omdat de Aarde is beplant met zaadjes van verschillende beschavingen vanuit de gehele Melkweg en zelfs vanuit andere sterrenstelsels. Het zaaien van de Aarde begon vele cycli en miljoenen jaren nadat de initiële zaadjes waren geplant op Aarde. Het zaaien van een planeet lijkt veel op het zaaien van de bodem. Zaadjes worden geplant in de hoop dat ze zullen groeien. Op dezelfde manier hebben wezens van andere planeten, sterrenstelsel en dimensies hun zaadjes geplant op de Aarde in de hoop dat ze zouden leven, groeien en gedijen op een nieuwe, jonge wereld.

De Arcturianen waren één van de eerste beschavingen die zaadjes plantten op planeet Aarde. Voordat we kijken naar de relatief nieuwe beschavingen van Lemurië en Atlantis, moedigen we je aan om je galactische familie te herinneren. Hoe je dit kunt doen? Stof de vele spinnenwebben af van je vele incarnaties gedurende het Tijdperk Vissen.

Alleen krachtige personen kunnen hun zwakheden erkennen en nog krachtigere personen kunnen de vele leugens erkennen die hun groei hebben beperkt. Je kunt de angst loslaten dat andere beschavingen net zo barbaars zijn als je eigen. Er zijn zeker sommige beschavingen die functioneren volgens het ‘alleen denken aan jezelf’ paradigma, net zoals vele beschavingen dat op Aarde hebben gedaan sinds de val van Atlantis. Echter hebben de meeste galactische beschavingen zich ontwikkeld naar eenheidsbewustzijn, wat ook voor de Aarde in het verschiet ligt.

Toen de beschavingen van Lemurië en Atlantis vielen, waren er wel individuen die ascendeerden. Er waren ook mensen die schuilden onder de grond, om de volgende mogelijkheid af te wachten om te ascenderen. Die tijd is nu aangebroken.

Deze mensen gingen de Binnenaarde in voordat de Aarde haar laagste frequentie bereikte door alle negativiteit, dus zij leven nu een halve octaaf boven onze huidige frequentie. Doordat ons zonnestelsel nu zo dicht bij het Galactische Centrum staat, wordt de frequentie van de Aarde enorm verhoogd. De Aarde bereidt zich voor om het 2.000 jaar durende Gouden Tijdperk van Aquarius in te gaan, waarbij ons zonnestelsel constant wordt gehuld in multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde vanuit het Galactische Centrum.

De invloed van deze multidimensionale energie zorgt ervoor dat zij die het accepteren deze gift gebruiken om de waarheid te horen zoals verteld door zij die reeds geascendeerd zijn, alsmede de mensen die hebben gewacht in de Binnenaarde. Omdat waarheid gerelateerd is aan perceptie zijn er veel verschillende verhalen van de opleving, piek, terugval en vernietiging van de beschavingen van Lemurië en Atlantis. Wij Arcturianen delen ons eigen perspectief, maar we verwelkomen iedereen om zijn of haar eigen perspectief te laten ontwaken en in je bewustzijn te laten groeien.

Ons verhaal begint

5aug2010

Tijdslijn van Lemurië en Atlantis

We beginnen ons verhaal aan het begin van de laatste Precessie van de Equinoxen, 26.556 jaar geleden. Een wonderlijk Gouden Tijdperk rondde de Cyclus van Lemurië af, terwijl Atlantis haar piek bereikte. Lemurië en Atlantis waren ontworpen om polariteit te brengen op Aarde, zoals mensen dat ervoeren na de grote val. Lemurië zou de ‘Moederbeschaving’ worden en representatief staan voor de stroom van een elektron, de vrouwelijke energie, ervaren als liefde. Atlantis, daarentegen, zou de ‘Goddelijke Vader’ worden en representatief staan voor de stroom van een proton, de mannelijke energie, ervaren als macht.

Door de twee beschavingen te combineren zou Gaia veel wijsheid kunnen vergaren om te ascenderen. Helaas eindigde het kosmische huwelijk in een lange scheiding, waarin beiden alles verloren. Een reden hiervoor was dat de galactische ouders van de beschavingen het huwelijk nooit hebben goedgekeurd. De galactische ouders wilden controle houden over de mensen en alle bezittingen van de Aarde. Macht over anderen en hebzucht heeft beide beschavingen naar de afgrond gebracht.

Dus hebben de kinderen van de kosmische families het meeste geleden. Deze kinderen zijn de mensen die nu op Aarde leven. Daarom is het nu zo belangrijk om de handen ineen te slaan. Zowel Lemurië als Atlantis resoneerden naar de vierde dimensie. Het stond nooit in de plannen om een realiteit te creëren in de derde dimensie, omdat de afwezigheid van lichtwezens de evolutie veel te moeilijk zou maken. Helaas was de Aarde zo hard geraakt na de val van Atlantis, dat haar resonantie zakte naar de derde dimensie. Toen begon de vierde dimensie als een aura om de derde dimensie te draaien, terwijl het lichaam van de Aarde de derde dimensie voorstelde.

De scheppers van het experiment Aarde, om te leven in een extreem gepolariseerde realiteit, waren erg bezorgd omdat de polariteit in de derde dimensie erg wreed was en het bovendien erg moeilijk bleek om vanuit de hogere dimensies te opereren in de derde dimensie.

Alle energie draait in cirkels. Daarom kunnen de extremen van deze cirkels, zoals het duistere/angstige en het lichte/liefdevolle samenklonteren. Daarom kunnen mensen hun angst verwarren met liefde door te geloven dat wat ze doen voor anderen voor hun eigen bestwil is. Op dezelfde manier hebben veel mensen anderen nodig om hun liefde te bewijzen door hun eigen behoeften te volgen, wanneer hun liefde vergiftigd is door angst. Het is de angst dat zij liefde niet verdienen en zo hun liefde denken te bewijzen door gehoorzaam te zijn.

6aug2010 7aug2010

Artistieke impressie van Lemurië (links) en Atlantis (rechts)

Wat hebben we geleerd

Van dit experiment van een gepolariseerde realiteit op Aarde hebben we geleerd dat zowel de mannelijke (proton) en vrouwelijke (elektron) energieën wijsheid, macht en liefde moeten opnemen in hun respectievelijke aardse lichamen om het centrum te vinden. Daarom is de Atma, de Drievoudige Vlam van Wijsheid, Macht en Liefde in het hogere hart geplaatst van iedereen die incarneert. Helaas bleek deze correctie in de meeste gevallen zinloos. Na de val van Atlantis is de trilling op Aarde zo laag geworden, dat iedereen het veel te druk had met overleven om ook maar te verbinden met het hogere hart.

Als je kijkt naar de geschiedenis zie je hoe er vrijwel niets veranderd is. Veel mensen hebben een diepgewortelde angst om verlaten te worden, tot in het extreme aan toe. Wij als Arcturianen, maar ook veel andere Galactische voorouders die het leven hebben opgestart op Aarde, voelen ons alsof we al die generaties na Lemurië en Atlantis hebben verlaten. Omdat de Aarde was gecreëerd als een planeet van vrije wil, zijn we enorm beperkt in de manier waarop we kunnen helpen.

Het doet pijn om te zien hoe de mensheid zo heeft gestreden na de val van Atlantis. Jammer genoeg konden wij de Arcturianen, Pleiadianen, Siriërs en anderen alleen tot jullie spreken via de ontwaakte mensen die ons vroegen via hen te spreken. Dit ging gepaard met enorme vastberadenheid, omdat het vele jaren in beslag neemt voordat iemand berichten van de lichttaal kan ontvangen en vertalen naar de driedimensionale taal.

Gelukkig stijgt de frequentie op Aarde weer en kunnen vele lichtwezens op Aarde incarneren als wat ook wel sterrenkinderen genoemd wordt. Verder kunnen de geïncarneerde lichtwezens makkelijker de galactische boodschappen vertalen en begrijpen nu het bewustzijn van de mensen aan het verruimen is. Je kunt je intentie uit laten gaan naar alle mogelijke galactische beschavingen als je geïnterresseerd bent om te communiceren en wanneer je om hulp en sturing hebt gevraagd kunnen ze het voor niets geven.

Het was moeilijk voor ons om toe te kijken hoe Lemurië ten onder ging en hoe vervolgens Atlantis volgde. Iedereen realiseerde zich, ook in de hogere dimensies, dat een groter plan uitgevoerd werd en dat iedereen fouten had gemaakt. Net zoals ouders hun kinderen in de gaten moeten houden zodat ze niet dezelfde fouten maken als zij, zo observeren onze galactische voorouders en sturen ze liefde, zodat de kinderen op de Aarde niet weer dezelfde fouten maken zoals zij.

Een cyclus loopt af en de overlevenden van Lemurië en Atlantis in de Binnenaarde krijgen opnieuw een kans te ascenderen door de energie van het Galactische Centrum. Vele cycli zijn voorbij gegaan in de evolutie van de mensheid en vele lichtwezens zijn nu geïncarneerd. De terugkeer van onze voorouders. Voor velen is het nog vreemd te noemen, omdat ze er gewoon uitzien als mensen. Omdat we er gewoon uitzien als mensen. We kunnen weer onze kosmische afkomst gaan herinneren. Dan kunnen we elkaar gaan assisteren in deze tijd van grote veranderingen.

Je oude gewoonten en verslavingen aan angst en klagen waren gebaseerd op het Tijdperk Vissen waarin hard werken en lijden werden gezien als nobel. Nu je het Tijdperk Aquarius in gaat, zijn deze oude gewoonten makkelijk te vervangen door vrede en vreugde om in eenheid te leven met al het leven.

Zie je hoe je aura steeds groter wordt boven je, onder je en om je heen? Zie je hoe elke aardige gedachte of actie je aura groter maakt en je hart laat stralen?

Zie hoe het stralen van je hart je voor gaat in je dagelijkse bezigheden en je ‘s nachts beschermt als je slaapt.

Zie hoe je alle mensen beïnvloed in je dagelijks leven. Zie hoe je aura je omgeving beïnvloed, je tuin, de snelweg, je huisdieren, de dieren, de vogels, de insecten.

Zie hoe Gaia antwoordt op de kleuren van je aura. Merk op hoe haar planten en dieren reageren op je bewondering. Let op hoe de atmosfeer zich aan je aanpast terwijl je er doorheen loopt.

Bron: Multidimensions.com

Bezoek voor meer actueel nieuws en reacties het Niburu Forum.

Vandaag is het vrijdag de 13e!
Marianne Williamson schrijft daarover in haar boek ‘In vrouwelijkheid’ (blz 17):
‘We zijn gewend te denken dan vrijdag de dertiende een ongeluksdag is. In feite was vrijdag de dertiende de dag dat de heksen bij elkaar kwamen. Toen het patriarchale systeem, onder aanvoering van de vroegere kerk, begon de macht van vrouwen de kop in te drukken, werden heksen als iets slechts en veel grote vrouwen als heksen beschouwd. De tijd van hun samenkomst werd daardoor eerder als ongelukstijd gezien dan als wat het werkelijk was: een moment voor vrouwen om samen te komen en hun energie te delen en samen te bidden en genezen.’
En dat is precies wat we vanavond met een paar vrouwen gaan doen!
Om 21u is er een healing op afstand (15 minuten). Ga zitten of liggen, sluit je ogen en ontvang…

Vanuit overleving kunnen we het gevoel hebben vast te zitten in het ego en de wil van de ander. Het voelt alsof je stikt en helemaal niet je eigen weg kunt volgen in verbinding met de ander. We worden er kritisch van en gaan op iedere slak zout leggen. De conclusie is dan als snel dat het waardesysteem van de ander niet dat van jou is. Als je dit bespreekbaar maakt, zal meestal blijken dat de ander hetzelfde ervaart en daarmee zien we dat het proces wordt teruggespiegeld. Door het gevoel te delen of het alleen al te zien, opent je hart en de verbinding. Dan kan er dienstbaarheid zijn aan de verbinding en ga je onderscheiden wat deze specifieke verbinding te bieden heeft. De relatie verdiept zich en brengt je bij je Kern. Je kunt dan zachtheid, stilte en zuiverheid ervaren. Vanuit deze verbinding kunnen vele blokkades worden geheeld.

Uit: ‘Ons bewustzijn wordt deze zomer krachtig geactiveerd’ door Manuela van der Knaap in Spiegelbeeld juli/augustus 2010

GEEF DIT A.U.B. DOOR !

OLIE-RAMP GOLF VAN MEXICO

MASURU EMOTO DOET DRINGENDE OPROEP TOT HELING EN ZUIVERING AAN ALLE LICHTWERKERS !

De olieramp in de Golf van Mexico zou weleens de grootse olieramp ooit kunnen worden. Naast de almaar groeiende olievlek komt er een enorme hoeveelheid giftige stoffen in het water die niet direct zichtbaar zijn.

De olielaag die sinds de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon op het wateroppervlak van de Golf van Mexico drijft en zeldzame diersoorten als de roodhalsreiger, de zeeschilpad en de blauwvintonijn bedreigt, trekt momenteel de meeste aandacht. Toch zouden de minder zichtbare gevolgen van het olielek minstens zo erg, zo niet erger kunnen zijn.

Kankerverwekkend
unieke van dit diepgelegen lek is dat de naar boven borrelende olie zo’n 1500 meter aflegt naar de oppervlakte. Onderweg lost een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid toxische stoffen, direct in het omringende zeewater op. Te denken valt aan kankerverwekkende polycyclische aromaten…

Een ander minder zichtbaar, maar wel schadelijk effect is dat de olie in de vorm van een fijne emulsie onder het wateroppervlak oplost. De olie-emulsie verstopt het spijsverteringsmechanisme van organismen die voedsel opnemen via het filtreren van water zoals schelpdieren en zoöplankton. Deze organismen zijn op hun beurt weer voedsel voor andere dieren en dit zou een ecologische ramp op mondiaal niveau betekenen indien we hier niets aan kunnen doen …

Wat kunnen we als lichtwerker doen ?

De eerste reactie die velen van ons hebben bij het bekijken van de beelden is er één van ontzetting en boosheid. Maar als we deze emoties niet constructief omzetten naar een OPLOSSING, kunnen we geen  heling creëren voor deze situatie. We zijn in staat om ons BEWUSTZIJN en de KRACHT VAN LIEFDE in te zetten om werkelijk een verandering te creëren voor alle getroffen gebieden en wezens.

Dr. Masuru Emoto doet een dringende oproep aan alle bewuste zielen op aarde om een intentie van heling en liefde in te zetten die zo overweldigend is dat we ‘energetisch’ voor een keerpunt kunnen zorgen in de Golf van Mexico. Als eenmaal de energie van zuivering en heling is NEERGEZET, zal al de rest daarop volgen en zullen er eventuele extra technologieën worden vrijgegeven om alle toxische stoffen op te lossen.

We zijn NIET krachteloos, ook al lijken we op het eerste zicht geen oplossing te kunnen bieden. Onze verenigde energie, door onderstaande intentie enkele malen dagelijks te herhalen, kan letterlijk de balans verschuiven van destructie naar heling en zuivering. De kracht van Liefde die het Leven VOEDT is groter dan elke andere kracht die het leven ondermijnt, dus laten we ons verenigen in dit helende gebed van Dr. Emoto en laten we deze dringende kwestie voor eens en voor altijd opruimen.

Kijk eerst eens naar de pracht van het zee-leven in de Golf van Mexico (voor de ramp):

Voor het gebed gebruiken we een klein visueel onderdeeltje van de Omni Level Healing Activation om de kracht van het gebed duizendvoudig te versterken :

(filmpje zie site via link onderaan deze pagina)

EXTRA GEBED

Geliefd en Almachtig Wezen

Zuiver de situatie van de olielek in de Golf van Mexico.

Spreid Je Onmetelijk Licht van Zuivere Intelligentie over onze planeet uit en verenig  alle geestelijke, spirituele en wetenschappelijke krachten die actief bezig zijn met verantwoorde oplossingen.

Laat hen voor dit doel bij elkaar komen en in harmonie werken, denken, spreken en handelen .

Wijs hen de weg om hun samenbundelende kennis ingang te geven aan de huidige autoriteiten.

Wijs hen de weg die toegang geeft om de procedure te mogen uitvoeren.

Help de autoriteiten bewust te blijven van hun verantwoordelijkheid voor de toekomst en ondersteun hen in de juiste manier van aanpak die voor eenieder op onze planeet leefbaar wordt.

Maak hen bewust dat verantwoorde oplossingen aanwezig zijn en aanwezig zullen blijven.

Amen

Geef je deze link ook door aan anderen?

www.lifechanging-energy.com/NED/1-p1_olieramp.htm

Zie jij ook regelmatig dubbele getallen zoals 11:11 of andere combinaties?

Zie jij meerdere keren per dag dubbele getallen? Dat je precies op het juiste moment opkijkt naar de wandklok en deze bijvoorbeeld 10:10, 11:11, 22:22 of iets in de trend aanwijst.

Zie jij ook regelmatig nummer sequenties terug in je kilometerstand, kassabon, verzend/ontvangst tijd van een e-mail, forum bericht, hyves krabbel of een sms bericht?

Je mag erop rekenen dat dit geen toeval is. Het zien van dubbele getallen of nummer sequenties heeft een gegronde reden.

Afhankelijk hoe jij in het leven staat kan het vaker gaan voorkomen of juist totaal verdwijnen. Als het verdwijnt is het meestal een indicatie dat je niet in pas loopt met het universum. Het verdwijnen van nummer sequenties kan ook duiden op een mogelijk spiritueel onbalans.

Vanuit een religieus/spiritueel standpunt mag je ervan uitgaan dat deze getallen signalen zijn naar jou toe. Sommigen beweren dat dit signalen zijn van je beschermengelen. En sommigen beweren weer dat dit een directe terugkoppeling is vanuit het universum naar jou.

Maakt verder niet zoveel uit waarin je wenst te geloven de betekenis van de getallen blijft hetzelfde.

Mensen die zich intensief bezig houden met synchroniciteit en numerologie weten bijvoorbeeld dat iedere keer als er zich een nieuwe levens veranderende mogelijkheid aanbied je regelmatig de nummer sequenties 111, 11:11 en 555 zal terugzien in je dagelijks leven.

Je kan het verschijnen van dubbele getallen en nummer sequenties zien als een groot bord aan de kant van een snelweg die je richting geeft naar de eerstvolgende gewenste afslag of aandachtspunt.

Het vaker zien van dubbele getallen zoals 10:10, 12:12, 13:13 enzovoort is in principe niets meer dan een synchroniciteit aanwijzing. Met andere woorden dat je met je huidige acties van de dag synchroon loopt met het universum.

Het dubbele getal 11:11 kan ook dienen als een signaal om te ontwaken.

Ontwaken is: je ervan bewust worden dat dit universum heel anders werkt dan je eerst voor ogen had. Om iedere vorm van toeval uit te sluiten kan het soms gebeuren dat je als het ware overvallen wordt door nummer sequenties.


Hieronder een lijst met nummer sequenties en hun betekenis:

111 Zorg dat je gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

222 Dit is een terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en visualiseren.

333 Je krijgt hulp vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”.

444 De kracht en liefde van het universum omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Nee”.

555 Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst. Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad. Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog kunnen afwenden.

666 Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om jezelf weer te hervinden.

777 Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze levens les geleerd.

888 Een fase komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet om te oogsten.

999 Einde! Dit is het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het werk te gaan het universum heeft je nodig.

000 Dit is een indicatie dat je één bent met het universum.. Altijd leuk als iemand je precies om 0:00u een berichtje stuurt.

Een kristal werkt graag met je samen. Als het ware neem je de energie van het kristal op en balanceert het wat je mist. Het is net als de kleine pilletjes van de homeopaat. Maar Een kristal kan niet eindeloos voor je werken wanneer het nooit gelegenheid krijgt om zichzelf weer op te laden. Uiteindelijk zul je dan het kristal ‘leeg zuigen’ en zal het stuk gaan. En dat is juist niet de bedoeling. Je moet weer leren in wederzijds respect met elkaar om te gaan, en daar hoort verantwoordelijkheid en verzorging voor je kristal bij.

Het schoonmaken van kristallen: Wanneer een kristal in jouw energie werkt kan het veel afvalenergie of processen los maken, en delen daarvan kunnen in je kristal trekken, of kunnen het kristal van z’n kracht ontdoen. Het is daarom belangrijk, zeker wanneer een kristal hard voor je werkt, het geregeld te ontladen van jouw oude energieën, en het daarna weer opnieuw op te laden, zodat het z’n werk ook voor je kan blijven doen.

Kleine(re) kristallen moeten meestal vaker gereinigd moeten worden dan grote(re). Als je echt belangrijk werk wilt doen (zoals bijvoorbeeld je huis reinigen of afschermen), kun je dan ook beter voor een groot kristal kiezen.

De meeste kristallen kun je een nacht onder water leggen (dit kan niet met seleniet, celestijn, chrysocolla en azuriet). Je ziet dat het kristal aan het schoonmaken, loslaten is als er allemaal kleine luchtbelletjes op het kristal verschijnen. Ga door met het water dagelijks te verversen tot de luchtbelletjes weg zijn. Dit duurt meestal maximaal drie dagen. Voor de kristallen die geen water verdragen: haal ze voorzichtig door een vlam, bijvoorbeeld wierook. Of je kunt Aura Soma op je handen doen (Serapis Bey) en door de energie van de Aura Soma het kristal met je intentie schoonmaken.

Het opladen van kristallen: Om de kristallen weer van nieuw Licht en nieuwe energie te voorzien is het belangrijk om ze na het reinigen weer goed op te laden. Dit kun je op de volgende manieren doen:

Leg het kristal gedurende enkele uren (buiten) in de volle zon. Sommige kristallen echter liggen liever in het maanlicht. Vraag of voel aan je kristal waar het de voorkeur voor heeft. (Als je er niet uit komt, leg het dan maar gewoon in de zon neer, dat is altijd prima).

Leg het kristal op een grote cluster van bijvoorbeeld bergkristal of amethist. Sommige kristallen geven hier de voorkeur aan. En een grote cluster kan dit meestal ‘wel trekken’.

Maar: Sommige kristallen kunnen (lichter) verkleuren in de zon, dus leg ze niet in de zon. Bijvoorbeeld: amethist, rozenkwarts, fluoriet, ‘dichte’ celestien.

De uitgebreide schoonmaakprocedure: Om een kristal een grondige schoonmaak beurt te geven kun je het beste gebruik maken van de uitgebreide schoonmaak, deze houdt in:

Leg het kristal 3 dagen in koud water. Ververs dit water elke dag.

Haal dan het kristal 3 keer door een kaarsvlam heen.

En leg het daarna 3 dagen in een potje met aarde.

Het kristal kan zich door deze procedure grotendeels herstellen dankzij de elementen water, vuur en aarde, waaruit hij ontstaan is. Tussendoor of na deze reiniging kun je de kristallen nog een periode in de zon of in het maanlicht leggen, om ze extra op te laden.

Let op: Barnsteen moet je niet door vuur (vlam) heen halen, want deze kan smelten omdat het ontstaan is uit harsen.

(Bron: Kristalflits 02-03-2010 van Miracles in Life)

Van het Moeder Aarde Netwerk

d.d. 22 december 2009.

Dit bericht komt van Manne Lindberg en Maria Bertram, die net buiten Stockholm wonen en samen het Moeder Aarde Netwerk leiden.

Vroeg in de ochtend van woensdag 9 december 2009 was er een mystiek lichtfenomeen te zien dat leek op een ronddraaiende spiraal in de hemel boven noord Noorwegen. Een fenomeen dat binnen enkele minuten door velen gefilmd werd en door nog meer mensen gefotografeerd. Duizenden Noren belden het Meteorologisch Instituut in Noorwegen en in de hele wereld werd er in de media melding van gemaakt en over gediscussieerd. De twee belangrijkste lezingen waren dat het ging om een of ander soort UFO-fenomeen, of dat het een mislukte testvlucht was van een Russische missile. Deze laatste versie werd de officiële verklaring in veel nieuwsverslagen. Overigens hebben de Russen dat zelf later ontkend.

Dagen na het lichtfenomeen nam een beschaving uit de kosmos langs telepathische weg contact op met Maria Bertram, een medium, healer en geestelijk gids. Zij zeiden verantwoordelijk te zijn voor het lichtfenomeen aan het hemelgewelf. Men zei haar dat zij uitgekozen was om hun kanaal te zijn om een boodschap aan de mensheid door te geven.

Onder de tekst staan enkele links naar duidelijke foto’s en videobeelden van het fenomeen op internet.

Noorwegen, 9 december 2009

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet. Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

Een boodschap voor de mensheid, doorgegeven van een opgestegen (ascended) beschaving.

Terwijl Maria en Manne zich voorbereiden op de channeling krijgt Maria innerlijke beelden door van haar boodschappers en geeft eerst een beschrijving:

In hun uiterlijk vertonen ze een enorme gelijkenis met mensen, hoewel langer. Ze zijn lang, statig, trots  en eerbiedwaardig. Ze stralen een enorme waardigheid uit, maar ook integriteit, eer en kracht. Ze dragen hun haar lang, zowel de mannen als de vrouwen, als een symbool voor hun grote kracht. Hun haar reikt tot ver op hun rug en is opgestoken in verschillende fantasievolle kapsels.

Ze hebben een bleke huid en hun dikke haar varieert in kleur van verschillende tinten blond, bruin en grijs. De man die voor de groep het woord zal voeren treedt naar voren. Hij is lang, krachtig en breedgeschouderd. Hij draagt een lange vanillekleurige kaftan met ronde halsuitsnijding, die tot op zijn voeten valt. De kaftan is gemaakt van een zachte en soepelvallende stof van hoge kwaliteit. Hij draagt een koord om zijn middel en schuin over zijn borst, als teken van zijn leiderschap. Hij heeft grote indringende blauwgrijze ogen, die aangeven dat hij volledig aanwezig en gefocust is. Hij heeft hoge jukbeenderen, geen baard en ondanks zijn krachtige mannelijke trekken heeft hij tegelijkertijd iets zachts en vrouwelijks over zich. Hij straalt volledige aanwezigheid in het NU uit, en begint met een diepe, rustige stem te spreken.

Mijn naam is Dibarak en ik kom van een beschaving die ‘De onoverwinnelijken’ wordt genoemd. Wij zijn een trots krijgersvolk, bekend om onze moed, fysieke en geestelijke kracht. Het oorlogsvoeren hebben we echter al lang geleden gestaakt, vandaag de dag zijn we geestelijke strijders in dienst van de hoogste god. Als opgestegen beschaving is nu ons belangrijkste doel het helpen van andere beschavingen op hun weg naar geestelijke transformatie en ascensie (opstijging).

– Waar ligt jullie planeet?

Die ligt in de Eerste Wereld, het oudste deel van de kosmos waar ook de centrale zon ligt. (Volgens eerdere channelingen bestaat onze kosmos uit negen ‘werelden’, en elke wereld bestaat weer uit miljoenen sterrenstelsels. Onze Melkweg en de Aarde liggen in de Tweede Wereld).

– Zijn jullie een opgestegen beschaving en houdt dat in dat jullie onstoffelijk zijn?

Ja, dat klopt, hoewel wij vroeger wel in fysieke vorm hebben bestaan. In feite hebben wij elkaar persoonlijk ontmoet toen jullie (Maria en Manne) in dit deel van de kosmos leefden tijdens een eerdere incarnatie, en wij geweldig goed hebben samengewerkt.

– In welke dimensie hebben jullie nu je thuis?

Wij zijn multidimensionaal en dat betekent dat wij in geen enkele specifieke dimensie ‘wonen’.

Onze beschaving heeft een lange geschiedenis achter de rug van oorlog voeren, ontberingen en onuitsprekelijk lijden.

Wij zijn door heel zware tijden en ervaringen gegaan op onze weg naar geestelijke hemelvaart en verlichting.

Er is een tijd geweest waarin onze oorlogszucht, onze trots en onze onredelijkheid bezig waren om onze beschaving op te blazen.

We zijn opgerezen uit de wrakstukken van een grote oorlog die op het punt stond onze planeet te verwoesten, om een nieuwe wereld te scheppen in de geest van liefde.

Ons geestelijk ontwaken gebeurde geweldig abrupt en was gevuld met conflicten en lijden. Het werd een kwestie van overleven als beschaving.

Wij waren gedwongen om in een heel korte tijd een lange weg af te leggen op onze geestelijke reis en door grote geestelijke transformaties te gaan om het bewustzijnsniveau te bereiken dat we nodig hadden om een nieuwe vreedzame beschaving te scheppen op onze planeet.

Wij begrijpen en voelen mee met de enorme smarten en grote uitdagingen waar de mensheid op Aarde nu doorheen gaat.

Wij herkennen ons in de vele mensen die met hun hoofd tot bloedens toe tegen de muur lopen zonder zichtbaar vermogen zich te ontwikkelen en tot inzicht te komen.

Jullie zien niet de onhoudbaarheid van jullie situatie en dat jullie bezig zijn jezelf te vernietigen.

Jullie blindheid en zelfdestructie herinnert ons sterk aan ons vroegere gedrag waar wij doorheen zijn gegaan voor de Grote Oorlog die bijna op het punt stond alle leven uit te roeien op onze planeet.

Wij komen naar jullie toe met een groet voor vrede en vrijheid.

Wij komen naar jullie toe met liefde in onze harten.

Wij hebben begrip voor jullie situatie en blindheid en voelen met jullie mee, en wij bidden jullie om je blik te verheffen over jullie illusies van de dagelijkse strijd om het bestaan en te kijken naar wat er op het punt staat te gebeuren op jullie planeet.

Net zoals wij eens waren, zijn jullie op weg om jezelf uit te roeien.

Jullie bevinden je in het elfde uur, waar grote veranderingen moeten gebeuren om deze ontwikkeling te stoppen die rechtstreeks naar een toekomstige catastrofe leidt.

Wanhoop niet, het is nog niet te laat!

Jullie hebben nog steeds de mogelijkheid om dit proces te stoppen, om verandering te creëren en een nieuwe weg te kiezen op dezelfde manier als wij dat gedaan hebben.

Jullie mensen zijn een groots volk, scheppers van je eigen lot.

Jullie hebben toegang tot de kracht en het licht om je eigen toekomst te scheppen, maar jullie moeten beginnen je ogen te openen en je eigen capaciteiten en grootsheid te erkennen.

Jullie zijn geen slachtoffer van uiterlijke omstandigheden die jullie ergens toe dwingen. Precies op dezelfde manier als jullie je huidige situatie hebt geschapen waarin jullie je nu bevindt, kun je ook een andere weg kiezen. In plaats van gebrek, inhaligheid en conflictdenken kun je kiezen voor een weg van liefde, vrede en harmonie.

Alle ontwikkeling voltrekt zich spiraalsgewijs. En je moet de hele ronde maken voordat je naar het volgende niveau kunt opstijgen. Maar als deze verheffing eenmaal gebeurt dan gaat het geweldig snel. Jullie staan nu aan de vooravond van zo’n beslissende sprong in jullie bewustzijnsontwikkeling, waar jullie moeten leren om jullie oorlogszucht en dualistisch denken achterwege te laten en over te gaan naar een eenheidsbewustzijn. Deze kritische sprong moet op heel korte termijn gebeuren. De kosmische klok tikt en jullie bevinden je nu in een overgangsstadium naar de nieuwe tijd, waar nieuwe krachtige energieën geleidelijk over jullie planeet heen spoelen en de condities voor het leven op Aarde veranderen.

Wij steken vanuit de hogere dimensies onze hand naar jullie uit en we hebben jullie een groet gestuurd in jullie driedimensionale wereld.

Een groet in de vorm van licht, kleur en vorm. Dit is om jullie welkom te heten in de kosmische gemeenschap.

De kosmische quarantaine waar de Aarde zich lange tijd in heeft bevonden is eindelijk bezig open te breken.

Jullie zullen dat merken door een steeds groter wordende aanwezigheid van buitenaardse beschavingen op en rond de aarde.

Dit proces is al gestart en zal dit jaar nog meer in een versnelling komen.

De lichtprojectie die wij gecreëerd hebben symboliseert jullie geestelijke ontwikkeling in spiraalvorm, en jullie bevindt je nu in een kritieke fase waar jullie een sprong moeten maken naar een volgend bewustzijnsniveau. De blauwe kleur staat voor intuïtie en creativiteit en wij willen jullie allen inspireren om jullie intuïtie te openen en jullie creativiteit de vrije loop te laten, aangezien jullie een fantastisch potentieel hebben als goddelijke medescheppers van je eigen werkelijkheid. Wij willen jullie aansporen jullie te openen voor de kleuren, vormen en helende krachten van het licht.

– Waarom hebben jullie nu juist Noorwegen uitgezocht?

De energetische voorwaarden waren daar op die plek precies goed.

Een andere achterliggende gedachte was dat het gelijktijdig gebeurde met het bezoek van Obama aan Noorwegen waar hij de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, en het was in de nabijheid van de klimaatonderhandelingen in Denemarken.

De mensheid stond juist op het punt vele belangrijke besluiten te nemen en wij wilden er graag bij zijn en inspireren.

– Dus het was een lichtprojectie wat de mensen zagen, het was geen fysiek ruimteschip?

Ja, het was een lichtprojectie vanuit een andere dimensie.

Het was net als met graancirkels, die door opgestegen beschavingen gemaakt worden.

Zij laten deze graancirkels ontstaan door met jullie contact te maken vanuit een andere dimensie, dus niet door fysiek ter plekke aanwezig te zijn.

Maar andere beschavingen komen in fysieke schepen om jullie te bezoeken.

– Waren jullie dat ook die de lichtflitsen gecreëerd hebben buiten ons appartement, die vanavond verschillende keren de hele achtertuin verlichtten?

Ja, dat waren wij ook.

– Staan de kleuren die jullie gebruikten in de achtertuin ook voor iets speciaals?

Wij gebruikten het licht en de kleuren die al op die plaats waren (bijvoorbeeld het oranje licht van de straatverlichting) en versterkten dat vele malen om er lichtflitsen mee te creëren.

Wij waren het ook die bij andere gelegenheden vergelijkbare lichtfenomen buiten jullie huis creëerden, om aan te geven dat we in jullie nabijheid zijn.

Jullie moeten weten dat je als mensheid niet alleen bent in de kosmos en dat er vele beschavingen zijn die tot jullie dienst staan en jullie willen helpen met de uitdagingen waar jullie nu voor staan.

De blikken van de kosmos richten zich nu op de Aarde in deze kritieke fase.

Nadat wij zelf door een vergelijkbaar proces zijn gegaan voelen wij dat we veel ervaring hebben die we met jullie willen delen.

Wij zijn jullie graag van dienst en willen jullie bijstaan op elke manier die jullie nodig hebben.

Maar bedenk wel dat jullie zelf voor je eigen geestelijke ontwikkeling moeten zorgen.

Deze taak kan men nooit aan een ander overlaten.

Geliefde mensen, het is hoog tijd geworden om wakker te worden, om klaarwakker rechtop in bed te zitten en om je heen te kijken en te ontdekken wat dat voor een wereld is die jullie zelf geschapen hebben.

Er is geen natuurwet die zegt dat het leven moet bestaan uit strijd, conflicten en ontberingen.

Het gaat er om een wereld te scheppen vol overvloed en liefde, waar in ieders behoeften wordt voorzien in overeenstemming met het hoogste goed.

Jullie horen allemaal bij elkaar.

Jullie zijn allen een deel van hetzelfde geheel, en elke ontbrekende schakel in het grote kosmische weefsel beïnvloedt het geheel. Alleen als jullie tot inzicht komen met betrekking tot de kosmische wijsheid dat alles één is en een nieuwe beschaving opbouwen volgens dit principe, dan kan echte overvloed aan liefde, creativiteit, materiële gemakken en technologische vooruitgang ontstaan.

Om te overleven in de nieuwe wereld die bezig is te ontstaan is het niet langer mogelijk om door te gaan met leven volgens de oude manier van denken in termen van gebrek en conflict.

Het nieuwe tijdperk dat jullie binnentreden houdt in dat een nieuwe energetische werkelijkheid zal ontstaan waar de kosmische wet het gelijke trekt het gelijke aan steeds sneller zal gaan manifesteren en met veel grotere kracht dan jullie vroeger gewend waren.

Wij spreken ook over de wet van oorzaak en gevolg die inhoudt dat alles wat men uitstuurt men ook terugkrijgt.

Dat betekent dat inhaligheid en conflictdenken een tegenreactie met dezelfde energie oproepen.

De enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven in deze nieuwe energetische werkelijkheid is door te kiezen voor de weg van liefde, door te leven met een open hartchakra en deel te worden van de kosmische stroom van liefde.

De weg van liefde is de enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven.

Iets waar wij ons over verwonderen is waarom jullie je afgekeerd hebben van de helende energie in het binnenste van Moeder Aarde (Gaia).

Jullie zitten op een grote goudmijn die jullie vergeten en zelfs laten verzwakken en bijna laten uitsterven.

De levenskrachten die uit Gaia’s binnenste komen zijn een voorwaarde voor alles wat leeft op aarde.

Zij zijn ook een vereiste voor jullie geestelijke ontwikkeling.

De levenskrachten in Gaia’s innerlijk helpen jullie om jullie staat van bewustzijn te openen en tevens inzichten en de verhoogde trilling te bereiken die jullie nodig hebben om in de toekomst de weg van liefde te kiezen.

Jullie Aarde lijdt, en zij heeft jullie hulp nodig. Zij wordt enorm gekweld door alle agressieve en onevenwichtige technologie die er op aarde is en het geweld waaraan zij dagelijks wordt blootgesteld.

Gaia heeft jullie hulp nodig om haar energiebalans te herstellen.

De mensen zijn een fantastisch kanaal voor helende energieën, zowel om zichzelf als de aarde te helen.

Open je energiebewustzijn, laat de helende energieën door je heen stromen zodat je een hogere staat van bewustzijn bereikt. Jullie moeten je energielichamen reinigen van onzuiverheden en onevenwichtigheden om jullie volledig potentieel te bereiken.

Jullie zijn fantastische goddelijke wezens die er alleen op wachten weer tot leven gewekt te worden net zoals Doornroosje.

Maar jullie moeten zelf de eerste stap zetten, jullie moeten jezelf wakker schudden!

De mensen hebben een vrije wil en jullie kunnen niet gedwongen worden iets te doen wat je niet zelf wilt.

Het is aan jullie welk besluit je neemt en welke weg je kiest.

Wij zouden jullie een geschenk willen geven. Ons geschenk is van een heel bijzonder soort. Het is niet fysiek van aard, je kunt het niet vasthouden, en je kunt het ook niet zien met je fysieke ogen in jullie driedimensionale wereld.

Wij zullen een gemeenschappelijke healingsessie gaan uitvoeren waarbij alle leden van onze beschaving op dezelfde tijd healing zullen sturen aan de mensheid en jullie planeet.

Dat zal gebeuren in de vorm van een gigantische overdracht van energie waarbij wij jullie van onze energie zullen geven, energie waarvan wij denken dat jullie die nodig hebben als een deel van jullie ontwikkelingsproces, voor de belangrijke sprong die jullie nu op het punt staan te gaan nemen.

Wij nodigen allen die deze boodschap bereikt heeft uit om deel te nemen aan deze gebeurtenis waardoor jullie meer ontvankelijk worden voor de energieën die naar jullie gezonden worden en voor een korte tijd je bewustzijn te koppelen aan het onze.

Wij zullen jullie voor de energieoverdracht ook innerlijke beelden en visioenen sturen om jullie te helpen met het visualiseren van het nieuwe geestelijke tijdperk wat jullie nu ingaan en wat een tijd is van vrede, liefde en harmonie.

Wij willen jullie aansporen om deel te nemen aan deze visualisatie van een nieuwe wereld op aarde omdat het een heel krachtige manier is om een nieuwe, wenselijke toekomst te scheppen.

De energieoverdracht en de meditatieve visualisatie zullen één uur duren en plaatsvinden op donderdag 7 januari 2010 tussen 20.00 en 21.00 uur (Zweedse tijd = dezelfde als de Nederlandse tijd).

Jullie zijn welkom om het hele uur mee te doen of een gedeelte daarvan, dat wil zeggen dat het ook prima is als je bijvoorbeeld een kwartier meedoet.

Dit zal de eerste officiële gemeenschappelijke healingsessie tussen twee verschillende beschavingen tijdens de huidige tijd op aarde. Wees zo vriendelijk om deze boodschap verder te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen.

– Ook internationaal?

Ja

– Kunt u ons nog enkele instructies geven voor de healingsessie?

Bereid je voor zoals voor een gewone meditatie of energieoverdracht.

Stel je voor dat je je openstelt voor de healing en dat je je hartchakra openstelt.

Visualiseer het nieuwe geestelijke tijdperk als een wereld vol liefde, vrede en harmonie. Werk mee door volledig in het NU te zijn gedurende de hele sessie.

Wij hopen en verwachten dat we een samenwerking tussen onze beschavingen zullen kunnen starten zodat er een waarachtige vriendschap en een uitwisseling van ervaringen en wijsheid tussen ons kan ontstaan, om jullie op die manier vriendelijk en voorzichtig te introduceren in de kosmische gemeenschap.

Wij zouden willen afsluiten met te zeggen dat we altijd bij jullie zijn en dat we jullie ontwikkeling met grote interesse volgen, dat we er bijzonder op gesteld zijn om jullie zo veel te helpen als we kunnen in deze laatste overgangsperiode vol beproevingen naar een nieuw tijdperk en een nieuwe wereld.

Wij sturen jullie onze liefde en begrip en jullie mogen rekenen op onze steun.

Dank jullie voor het luisteren.”

(Dibarak vouwde zijn handen samen voor zijn borst en boog bescheiden, en er scheen een sterk licht tussen zijn handen).

Vertaling naar het Nederlands: Pieternel Ermen en Per-Erik Lindström

January 2010!

The Elohim send Messages of Light for 2010:
The Elevated Goddess and the Stellar Dreams of Mother Earth~
The new Cosmic Father and the Enlightenment of Consciousness

channeled by Jhadten Jewall on 1.1.2010

We, the Elohim, the 24 Nameless Ones that surround the Father Godhead as the Creatrix in Her many forms of expression,  come to you today  to speak of that time period in your reckoning of 2010. We respond joyously to your query as to this time frame and your evolution in the realms of Mother Earth, for dear She is unto us since theStellar Dreams of Mother Earth © Jhadten Jewall beginning of all time!
Glorious the light that rains upon your Earth planes at this time, but even greater perhaps the Dream of Lady Gaia emerging from the Heart of the Creatrix. As mankind evolves, opportunities for Gaia evolve, and Her evolution is the foundation of the evolution of consciousness in your incarnational experiences there at this time. The Dream of Gaia is a dream of stellar connections, for verily the stars in your heavens, like brother and sister suns to your sun, the source of your enlightening experience, are likened unto ‘mirrors of reality’.  As the Creatrix dreams and the Father develops new Creation thoughts, Creation unfolds.  Both at the Source dreaming and creating, both simultaneously as if the Father’s thought triggered the passion of the Goddess to clothe this thought in the most exquisite forms of sensuality, beauty, color, shape, texture and appearance; the Goddess’ dream of such beauty and sensuality, an expression of infinite love beyond all imagining, triggers even greater, more magnificent creative thoughts in the Father’s Heart, for indeed these Two are enamoured of another with a respect, passion, dynamic and joy that is absolute and cause all angelic realms to ceaselessly sing songs of praise and joy.  For in the ‘aha’ experience of the Father’s Creative Thought, in the ‘oh my word’ experience of the Goddess’ Dream of Beauty, sound emerges as the vehicle of creation, that continually increases the  consummate refinement of the merkabah of precipitation.  The myriad of dreams and creative thoughts in the Heart of Source generate the Celestial Harmony of the Spheres that continually sings Creation into being, in all dimensions, times and places.
So now the joy of the Goddess dreaming through Lady Gaia’s Heart sends the energy of the elemental beings to unite with the realms of stellar light appropriate for that phenomenon, for it is there that the Father has directed with His sound the most perfect thought form of that phenomenon, be it physical or emotional or of the mind.  The two then uniting, the thought and the most perfect expression in Creation of that thought, in stellar realms precipitates the birth of this phenomenon on Earth.  As always the combined sounds of the Thought and Dream generate a reality greater than the sum of the parts as the two meet in the realms of Creation. Although created vibrationally in these higher realms, it will be necessary for this greater sound and pattern to pass through the hearts of the Children of Light who are incarnated upon the Earth planes at this time in order to accomplish this, so that it may become a living breathing reality here on and for Mother Earth.  This dynamic that enhances each aspect is constantly changing, especially in the time period you are in on Earth at this time.  In this year of your reckoning, the Goddess is elevated, which means that the potency and vibrational frequencies emanated by her are increasing dramatically, for mankind has reached another level in their evolution where this is possible.  This higher emanation flows through the Heart of Mother Earth and is carried by the elemental beings of Earth, the emissaries of the Goddess’ Love, into the stellar realms but also into the bodies of mankind (also of elemental nature). The resonance of this energy in the body triggers the resonance with that part of the soul that is in direct communion with the Will, Thought, Creativity of God.  Hence, consciousness is in its ‘wholistic’ expression aware of this stellar dynamic. The small rational mind, however, could not possibly follow or comprehend this process.  Attuning to this stream of the Goddess’ Love and becoming aware of this support, allows each incarnated soul then to connect with this higher and most immediate creative part of their soul in stellar realms in order to birth a whole new reality for themselves here on Earth.  The fulfillment in this process is that by each soul manifesting the highest and most exquisite reality for itself in this incarnation, collectively mankind is birthing the Dream of Mother Earth.  For Her Dream is yours, it was the agreement and contract you as souls made with Her in coming to the Earth planes at this time.  So, too, your agreements to be born or reside within a specific soul group (nation), for in mutual support together you will find your way to the realization of these dreams more easily and joyfully.  Hence this year shall see the ‘gathering of the tribes’ as various souls with their gifts now activated by this new frequency, shall gather to create the gateways of manifesting their Dreams.  She has bestowed upon you and maintains and supports this ‘vehicle’ in which you experience the evolution of consciousness in Creation in these realms of Terra Gaia. The patterns of Love, the sounds of Peace and Harmony, the frequencies of Light and Creation are moving into exquisite refinement at this time.  Our greatest message to you at this time, is to not look upon the world as you have known it or as you assume it to be now, but to gaze into the flood of love moving into your body though the Earth realms and feel the response of your soul pouring its blessings of new Light and Joy upon you for you make it possible for the higher frequencies of the soul to enter by opening to that Earth/Body flow.
As  you birth new love, harmony, beauty, peace, balance and light in your body, heart and mind, it will manifest more and more in your daily life and thus your reality will change. Mastering your mental abilities to harness this power in the Eternal Present rather than dwelling on the past or future shall set you free from all limitations hither.  As your greatest avatar said:” And he said unto his disciples ‘Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.’” (Luke 12, 22) As many other avatars have instructed: dwell not in the limitations of the mind but rather through the heart expand into greater consciousness and awareness. In this your year of 2010, you will experience the greater truth of these words.  What joy and delight if all things within align, so that the creativity and joy of the soul can express through you in this incarnation as it has never expressed through physicality before.  Rejoice, oh Children of Light, for Glory and Splendor abound in profusion should you turn unto the elevated Goddess within now and allow the stellar dreams of your soul and Lady Gaia to united with the potentiated creative Light of God within now.  We the Elohim, surrounding the Godhead, are with you now more closely than ever before, to witness and celebrate with you the dawning of a new era of consciousness in your realms,  Adonai, Adonai, Adonai!
(Image: Stellar Dreams of Mother Earth © 2010 Jhadten Jewall).  This is the cover image for a workshop that Jhadten will be doing in Wexford Ireland, Wales UK, Hamburg Germany, Munich Germany, Zurich Switzerland this spring.  See the online Calendar of Events.

______________________________________________

The Image below is my impression of the Energies of 2010
The Power of the Elevated Goddess birthing together with the higher Light of God
the most exquiste flows and forms of energy ~
regal majestic spiritual and sensual!

May you all rise into the Glory and Spendour of this sacred Time on Earth!
Namaste. Jhadten Jewall

image below © Jhadten Jewall 2010

Many blessings, Joy, Delight, Laughter, Gratitude, Appreciation and Love,
Jhadten Jewall

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 39 andere volgers

Find me on Twitter: Mindful_Running

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

Advertenties