You are currently browsing the category archive for the ‘Energy’ category.

GEEF DIT A.U.B. DOOR !

OLIE-RAMP GOLF VAN MEXICO

MASURU EMOTO DOET DRINGENDE OPROEP TOT HELING EN ZUIVERING AAN ALLE LICHTWERKERS !

De olieramp in de Golf van Mexico zou weleens de grootse olieramp ooit kunnen worden. Naast de almaar groeiende olievlek komt er een enorme hoeveelheid giftige stoffen in het water die niet direct zichtbaar zijn.

De olielaag die sinds de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon op het wateroppervlak van de Golf van Mexico drijft en zeldzame diersoorten als de roodhalsreiger, de zeeschilpad en de blauwvintonijn bedreigt, trekt momenteel de meeste aandacht. Toch zouden de minder zichtbare gevolgen van het olielek minstens zo erg, zo niet erger kunnen zijn.

Kankerverwekkend
unieke van dit diepgelegen lek is dat de naar boven borrelende olie zo’n 1500 meter aflegt naar de oppervlakte. Onderweg lost een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid toxische stoffen, direct in het omringende zeewater op. Te denken valt aan kankerverwekkende polycyclische aromaten…

Een ander minder zichtbaar, maar wel schadelijk effect is dat de olie in de vorm van een fijne emulsie onder het wateroppervlak oplost. De olie-emulsie verstopt het spijsverteringsmechanisme van organismen die voedsel opnemen via het filtreren van water zoals schelpdieren en zoöplankton. Deze organismen zijn op hun beurt weer voedsel voor andere dieren en dit zou een ecologische ramp op mondiaal niveau betekenen indien we hier niets aan kunnen doen …

Wat kunnen we als lichtwerker doen ?

De eerste reactie die velen van ons hebben bij het bekijken van de beelden is er één van ontzetting en boosheid. Maar als we deze emoties niet constructief omzetten naar een OPLOSSING, kunnen we geen  heling creëren voor deze situatie. We zijn in staat om ons BEWUSTZIJN en de KRACHT VAN LIEFDE in te zetten om werkelijk een verandering te creëren voor alle getroffen gebieden en wezens.

Dr. Masuru Emoto doet een dringende oproep aan alle bewuste zielen op aarde om een intentie van heling en liefde in te zetten die zo overweldigend is dat we ‘energetisch’ voor een keerpunt kunnen zorgen in de Golf van Mexico. Als eenmaal de energie van zuivering en heling is NEERGEZET, zal al de rest daarop volgen en zullen er eventuele extra technologieën worden vrijgegeven om alle toxische stoffen op te lossen.

We zijn NIET krachteloos, ook al lijken we op het eerste zicht geen oplossing te kunnen bieden. Onze verenigde energie, door onderstaande intentie enkele malen dagelijks te herhalen, kan letterlijk de balans verschuiven van destructie naar heling en zuivering. De kracht van Liefde die het Leven VOEDT is groter dan elke andere kracht die het leven ondermijnt, dus laten we ons verenigen in dit helende gebed van Dr. Emoto en laten we deze dringende kwestie voor eens en voor altijd opruimen.

Kijk eerst eens naar de pracht van het zee-leven in de Golf van Mexico (voor de ramp):

Voor het gebed gebruiken we een klein visueel onderdeeltje van de Omni Level Healing Activation om de kracht van het gebed duizendvoudig te versterken :

(filmpje zie site via link onderaan deze pagina)

EXTRA GEBED

Geliefd en Almachtig Wezen

Zuiver de situatie van de olielek in de Golf van Mexico.

Spreid Je Onmetelijk Licht van Zuivere Intelligentie over onze planeet uit en verenig  alle geestelijke, spirituele en wetenschappelijke krachten die actief bezig zijn met verantwoorde oplossingen.

Laat hen voor dit doel bij elkaar komen en in harmonie werken, denken, spreken en handelen .

Wijs hen de weg om hun samenbundelende kennis ingang te geven aan de huidige autoriteiten.

Wijs hen de weg die toegang geeft om de procedure te mogen uitvoeren.

Help de autoriteiten bewust te blijven van hun verantwoordelijkheid voor de toekomst en ondersteun hen in de juiste manier van aanpak die voor eenieder op onze planeet leefbaar wordt.

Maak hen bewust dat verantwoorde oplossingen aanwezig zijn en aanwezig zullen blijven.

Amen

Geef je deze link ook door aan anderen?

www.lifechanging-energy.com/NED/1-p1_olieramp.htm

Advertenties

Zie jij ook regelmatig dubbele getallen zoals 11:11 of andere combinaties?

Zie jij meerdere keren per dag dubbele getallen? Dat je precies op het juiste moment opkijkt naar de wandklok en deze bijvoorbeeld 10:10, 11:11, 22:22 of iets in de trend aanwijst.

Zie jij ook regelmatig nummer sequenties terug in je kilometerstand, kassabon, verzend/ontvangst tijd van een e-mail, forum bericht, hyves krabbel of een sms bericht?

Je mag erop rekenen dat dit geen toeval is. Het zien van dubbele getallen of nummer sequenties heeft een gegronde reden.

Afhankelijk hoe jij in het leven staat kan het vaker gaan voorkomen of juist totaal verdwijnen. Als het verdwijnt is het meestal een indicatie dat je niet in pas loopt met het universum. Het verdwijnen van nummer sequenties kan ook duiden op een mogelijk spiritueel onbalans.

Vanuit een religieus/spiritueel standpunt mag je ervan uitgaan dat deze getallen signalen zijn naar jou toe. Sommigen beweren dat dit signalen zijn van je beschermengelen. En sommigen beweren weer dat dit een directe terugkoppeling is vanuit het universum naar jou.

Maakt verder niet zoveel uit waarin je wenst te geloven de betekenis van de getallen blijft hetzelfde.

Mensen die zich intensief bezig houden met synchroniciteit en numerologie weten bijvoorbeeld dat iedere keer als er zich een nieuwe levens veranderende mogelijkheid aanbied je regelmatig de nummer sequenties 111, 11:11 en 555 zal terugzien in je dagelijks leven.

Je kan het verschijnen van dubbele getallen en nummer sequenties zien als een groot bord aan de kant van een snelweg die je richting geeft naar de eerstvolgende gewenste afslag of aandachtspunt.

Het vaker zien van dubbele getallen zoals 10:10, 12:12, 13:13 enzovoort is in principe niets meer dan een synchroniciteit aanwijzing. Met andere woorden dat je met je huidige acties van de dag synchroon loopt met het universum.

Het dubbele getal 11:11 kan ook dienen als een signaal om te ontwaken.

Ontwaken is: je ervan bewust worden dat dit universum heel anders werkt dan je eerst voor ogen had. Om iedere vorm van toeval uit te sluiten kan het soms gebeuren dat je als het ware overvallen wordt door nummer sequenties.


Hieronder een lijst met nummer sequenties en hun betekenis:

111 Zorg dat je gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

222 Dit is een terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en visualiseren.

333 Je krijgt hulp vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”.

444 De kracht en liefde van het universum omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Nee”.

555 Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst. Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad. Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog kunnen afwenden.

666 Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om jezelf weer te hervinden.

777 Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze levens les geleerd.

888 Een fase komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet om te oogsten.

999 Einde! Dit is het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het werk te gaan het universum heeft je nodig.

000 Dit is een indicatie dat je één bent met het universum.. Altijd leuk als iemand je precies om 0:00u een berichtje stuurt.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 39 andere volgers

Find me on Twitter: Mindful_Running

Advertenties