GEEF DIT A.U.B. DOOR !

OLIE-RAMP GOLF VAN MEXICO

MASURU EMOTO DOET DRINGENDE OPROEP TOT HELING EN ZUIVERING AAN ALLE LICHTWERKERS !

De olieramp in de Golf van Mexico zou weleens de grootse olieramp ooit kunnen worden. Naast de almaar groeiende olievlek komt er een enorme hoeveelheid giftige stoffen in het water die niet direct zichtbaar zijn.

De olielaag die sinds de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon op het wateroppervlak van de Golf van Mexico drijft en zeldzame diersoorten als de roodhalsreiger, de zeeschilpad en de blauwvintonijn bedreigt, trekt momenteel de meeste aandacht. Toch zouden de minder zichtbare gevolgen van het olielek minstens zo erg, zo niet erger kunnen zijn.

Kankerverwekkend
unieke van dit diepgelegen lek is dat de naar boven borrelende olie zo’n 1500 meter aflegt naar de oppervlakte. Onderweg lost een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid toxische stoffen, direct in het omringende zeewater op. Te denken valt aan kankerverwekkende polycyclische aromaten…

Een ander minder zichtbaar, maar wel schadelijk effect is dat de olie in de vorm van een fijne emulsie onder het wateroppervlak oplost. De olie-emulsie verstopt het spijsverteringsmechanisme van organismen die voedsel opnemen via het filtreren van water zoals schelpdieren en zoöplankton. Deze organismen zijn op hun beurt weer voedsel voor andere dieren en dit zou een ecologische ramp op mondiaal niveau betekenen indien we hier niets aan kunnen doen …

Wat kunnen we als lichtwerker doen ?

De eerste reactie die velen van ons hebben bij het bekijken van de beelden is er één van ontzetting en boosheid. Maar als we deze emoties niet constructief omzetten naar een OPLOSSING, kunnen we geen  heling creëren voor deze situatie. We zijn in staat om ons BEWUSTZIJN en de KRACHT VAN LIEFDE in te zetten om werkelijk een verandering te creëren voor alle getroffen gebieden en wezens.

Dr. Masuru Emoto doet een dringende oproep aan alle bewuste zielen op aarde om een intentie van heling en liefde in te zetten die zo overweldigend is dat we ‘energetisch’ voor een keerpunt kunnen zorgen in de Golf van Mexico. Als eenmaal de energie van zuivering en heling is NEERGEZET, zal al de rest daarop volgen en zullen er eventuele extra technologieën worden vrijgegeven om alle toxische stoffen op te lossen.

We zijn NIET krachteloos, ook al lijken we op het eerste zicht geen oplossing te kunnen bieden. Onze verenigde energie, door onderstaande intentie enkele malen dagelijks te herhalen, kan letterlijk de balans verschuiven van destructie naar heling en zuivering. De kracht van Liefde die het Leven VOEDT is groter dan elke andere kracht die het leven ondermijnt, dus laten we ons verenigen in dit helende gebed van Dr. Emoto en laten we deze dringende kwestie voor eens en voor altijd opruimen.

Kijk eerst eens naar de pracht van het zee-leven in de Golf van Mexico (voor de ramp):

Voor het gebed gebruiken we een klein visueel onderdeeltje van de Omni Level Healing Activation om de kracht van het gebed duizendvoudig te versterken :

(filmpje zie site via link onderaan deze pagina)

EXTRA GEBED

Geliefd en Almachtig Wezen

Zuiver de situatie van de olielek in de Golf van Mexico.

Spreid Je Onmetelijk Licht van Zuivere Intelligentie over onze planeet uit en verenig  alle geestelijke, spirituele en wetenschappelijke krachten die actief bezig zijn met verantwoorde oplossingen.

Laat hen voor dit doel bij elkaar komen en in harmonie werken, denken, spreken en handelen .

Wijs hen de weg om hun samenbundelende kennis ingang te geven aan de huidige autoriteiten.

Wijs hen de weg die toegang geeft om de procedure te mogen uitvoeren.

Help de autoriteiten bewust te blijven van hun verantwoordelijkheid voor de toekomst en ondersteun hen in de juiste manier van aanpak die voor eenieder op onze planeet leefbaar wordt.

Maak hen bewust dat verantwoorde oplossingen aanwezig zijn en aanwezig zullen blijven.

Amen

Geef je deze link ook door aan anderen?

www.lifechanging-energy.com/NED/1-p1_olieramp.htm

Advertenties