Van het Moeder Aarde Netwerk

d.d. 22 december 2009.

Dit bericht komt van Manne Lindberg en Maria Bertram, die net buiten Stockholm wonen en samen het Moeder Aarde Netwerk leiden.

Vroeg in de ochtend van woensdag 9 december 2009 was er een mystiek lichtfenomeen te zien dat leek op een ronddraaiende spiraal in de hemel boven noord Noorwegen. Een fenomeen dat binnen enkele minuten door velen gefilmd werd en door nog meer mensen gefotografeerd. Duizenden Noren belden het Meteorologisch Instituut in Noorwegen en in de hele wereld werd er in de media melding van gemaakt en over gediscussieerd. De twee belangrijkste lezingen waren dat het ging om een of ander soort UFO-fenomeen, of dat het een mislukte testvlucht was van een Russische missile. Deze laatste versie werd de officiële verklaring in veel nieuwsverslagen. Overigens hebben de Russen dat zelf later ontkend.

Dagen na het lichtfenomeen nam een beschaving uit de kosmos langs telepathische weg contact op met Maria Bertram, een medium, healer en geestelijk gids. Zij zeiden verantwoordelijk te zijn voor het lichtfenomeen aan het hemelgewelf. Men zei haar dat zij uitgekozen was om hun kanaal te zijn om een boodschap aan de mensheid door te geven.

Onder de tekst staan enkele links naar duidelijke foto’s en videobeelden van het fenomeen op internet.

Noorwegen, 9 december 2009

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet. Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

Een boodschap voor de mensheid, doorgegeven van een opgestegen (ascended) beschaving.

Terwijl Maria en Manne zich voorbereiden op de channeling krijgt Maria innerlijke beelden door van haar boodschappers en geeft eerst een beschrijving:

In hun uiterlijk vertonen ze een enorme gelijkenis met mensen, hoewel langer. Ze zijn lang, statig, trots  en eerbiedwaardig. Ze stralen een enorme waardigheid uit, maar ook integriteit, eer en kracht. Ze dragen hun haar lang, zowel de mannen als de vrouwen, als een symbool voor hun grote kracht. Hun haar reikt tot ver op hun rug en is opgestoken in verschillende fantasievolle kapsels.

Ze hebben een bleke huid en hun dikke haar varieert in kleur van verschillende tinten blond, bruin en grijs. De man die voor de groep het woord zal voeren treedt naar voren. Hij is lang, krachtig en breedgeschouderd. Hij draagt een lange vanillekleurige kaftan met ronde halsuitsnijding, die tot op zijn voeten valt. De kaftan is gemaakt van een zachte en soepelvallende stof van hoge kwaliteit. Hij draagt een koord om zijn middel en schuin over zijn borst, als teken van zijn leiderschap. Hij heeft grote indringende blauwgrijze ogen, die aangeven dat hij volledig aanwezig en gefocust is. Hij heeft hoge jukbeenderen, geen baard en ondanks zijn krachtige mannelijke trekken heeft hij tegelijkertijd iets zachts en vrouwelijks over zich. Hij straalt volledige aanwezigheid in het NU uit, en begint met een diepe, rustige stem te spreken.

Mijn naam is Dibarak en ik kom van een beschaving die ‘De onoverwinnelijken’ wordt genoemd. Wij zijn een trots krijgersvolk, bekend om onze moed, fysieke en geestelijke kracht. Het oorlogsvoeren hebben we echter al lang geleden gestaakt, vandaag de dag zijn we geestelijke strijders in dienst van de hoogste god. Als opgestegen beschaving is nu ons belangrijkste doel het helpen van andere beschavingen op hun weg naar geestelijke transformatie en ascensie (opstijging).

– Waar ligt jullie planeet?

Die ligt in de Eerste Wereld, het oudste deel van de kosmos waar ook de centrale zon ligt. (Volgens eerdere channelingen bestaat onze kosmos uit negen ‘werelden’, en elke wereld bestaat weer uit miljoenen sterrenstelsels. Onze Melkweg en de Aarde liggen in de Tweede Wereld).

– Zijn jullie een opgestegen beschaving en houdt dat in dat jullie onstoffelijk zijn?

Ja, dat klopt, hoewel wij vroeger wel in fysieke vorm hebben bestaan. In feite hebben wij elkaar persoonlijk ontmoet toen jullie (Maria en Manne) in dit deel van de kosmos leefden tijdens een eerdere incarnatie, en wij geweldig goed hebben samengewerkt.

– In welke dimensie hebben jullie nu je thuis?

Wij zijn multidimensionaal en dat betekent dat wij in geen enkele specifieke dimensie ‘wonen’.

Onze beschaving heeft een lange geschiedenis achter de rug van oorlog voeren, ontberingen en onuitsprekelijk lijden.

Wij zijn door heel zware tijden en ervaringen gegaan op onze weg naar geestelijke hemelvaart en verlichting.

Er is een tijd geweest waarin onze oorlogszucht, onze trots en onze onredelijkheid bezig waren om onze beschaving op te blazen.

We zijn opgerezen uit de wrakstukken van een grote oorlog die op het punt stond onze planeet te verwoesten, om een nieuwe wereld te scheppen in de geest van liefde.

Ons geestelijk ontwaken gebeurde geweldig abrupt en was gevuld met conflicten en lijden. Het werd een kwestie van overleven als beschaving.

Wij waren gedwongen om in een heel korte tijd een lange weg af te leggen op onze geestelijke reis en door grote geestelijke transformaties te gaan om het bewustzijnsniveau te bereiken dat we nodig hadden om een nieuwe vreedzame beschaving te scheppen op onze planeet.

Wij begrijpen en voelen mee met de enorme smarten en grote uitdagingen waar de mensheid op Aarde nu doorheen gaat.

Wij herkennen ons in de vele mensen die met hun hoofd tot bloedens toe tegen de muur lopen zonder zichtbaar vermogen zich te ontwikkelen en tot inzicht te komen.

Jullie zien niet de onhoudbaarheid van jullie situatie en dat jullie bezig zijn jezelf te vernietigen.

Jullie blindheid en zelfdestructie herinnert ons sterk aan ons vroegere gedrag waar wij doorheen zijn gegaan voor de Grote Oorlog die bijna op het punt stond alle leven uit te roeien op onze planeet.

Wij komen naar jullie toe met een groet voor vrede en vrijheid.

Wij komen naar jullie toe met liefde in onze harten.

Wij hebben begrip voor jullie situatie en blindheid en voelen met jullie mee, en wij bidden jullie om je blik te verheffen over jullie illusies van de dagelijkse strijd om het bestaan en te kijken naar wat er op het punt staat te gebeuren op jullie planeet.

Net zoals wij eens waren, zijn jullie op weg om jezelf uit te roeien.

Jullie bevinden je in het elfde uur, waar grote veranderingen moeten gebeuren om deze ontwikkeling te stoppen die rechtstreeks naar een toekomstige catastrofe leidt.

Wanhoop niet, het is nog niet te laat!

Jullie hebben nog steeds de mogelijkheid om dit proces te stoppen, om verandering te creëren en een nieuwe weg te kiezen op dezelfde manier als wij dat gedaan hebben.

Jullie mensen zijn een groots volk, scheppers van je eigen lot.

Jullie hebben toegang tot de kracht en het licht om je eigen toekomst te scheppen, maar jullie moeten beginnen je ogen te openen en je eigen capaciteiten en grootsheid te erkennen.

Jullie zijn geen slachtoffer van uiterlijke omstandigheden die jullie ergens toe dwingen. Precies op dezelfde manier als jullie je huidige situatie hebt geschapen waarin jullie je nu bevindt, kun je ook een andere weg kiezen. In plaats van gebrek, inhaligheid en conflictdenken kun je kiezen voor een weg van liefde, vrede en harmonie.

Alle ontwikkeling voltrekt zich spiraalsgewijs. En je moet de hele ronde maken voordat je naar het volgende niveau kunt opstijgen. Maar als deze verheffing eenmaal gebeurt dan gaat het geweldig snel. Jullie staan nu aan de vooravond van zo’n beslissende sprong in jullie bewustzijnsontwikkeling, waar jullie moeten leren om jullie oorlogszucht en dualistisch denken achterwege te laten en over te gaan naar een eenheidsbewustzijn. Deze kritische sprong moet op heel korte termijn gebeuren. De kosmische klok tikt en jullie bevinden je nu in een overgangsstadium naar de nieuwe tijd, waar nieuwe krachtige energieën geleidelijk over jullie planeet heen spoelen en de condities voor het leven op Aarde veranderen.

Wij steken vanuit de hogere dimensies onze hand naar jullie uit en we hebben jullie een groet gestuurd in jullie driedimensionale wereld.

Een groet in de vorm van licht, kleur en vorm. Dit is om jullie welkom te heten in de kosmische gemeenschap.

De kosmische quarantaine waar de Aarde zich lange tijd in heeft bevonden is eindelijk bezig open te breken.

Jullie zullen dat merken door een steeds groter wordende aanwezigheid van buitenaardse beschavingen op en rond de aarde.

Dit proces is al gestart en zal dit jaar nog meer in een versnelling komen.

De lichtprojectie die wij gecreëerd hebben symboliseert jullie geestelijke ontwikkeling in spiraalvorm, en jullie bevindt je nu in een kritieke fase waar jullie een sprong moeten maken naar een volgend bewustzijnsniveau. De blauwe kleur staat voor intuïtie en creativiteit en wij willen jullie allen inspireren om jullie intuïtie te openen en jullie creativiteit de vrije loop te laten, aangezien jullie een fantastisch potentieel hebben als goddelijke medescheppers van je eigen werkelijkheid. Wij willen jullie aansporen jullie te openen voor de kleuren, vormen en helende krachten van het licht.

– Waarom hebben jullie nu juist Noorwegen uitgezocht?

De energetische voorwaarden waren daar op die plek precies goed.

Een andere achterliggende gedachte was dat het gelijktijdig gebeurde met het bezoek van Obama aan Noorwegen waar hij de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, en het was in de nabijheid van de klimaatonderhandelingen in Denemarken.

De mensheid stond juist op het punt vele belangrijke besluiten te nemen en wij wilden er graag bij zijn en inspireren.

– Dus het was een lichtprojectie wat de mensen zagen, het was geen fysiek ruimteschip?

Ja, het was een lichtprojectie vanuit een andere dimensie.

Het was net als met graancirkels, die door opgestegen beschavingen gemaakt worden.

Zij laten deze graancirkels ontstaan door met jullie contact te maken vanuit een andere dimensie, dus niet door fysiek ter plekke aanwezig te zijn.

Maar andere beschavingen komen in fysieke schepen om jullie te bezoeken.

– Waren jullie dat ook die de lichtflitsen gecreëerd hebben buiten ons appartement, die vanavond verschillende keren de hele achtertuin verlichtten?

Ja, dat waren wij ook.

– Staan de kleuren die jullie gebruikten in de achtertuin ook voor iets speciaals?

Wij gebruikten het licht en de kleuren die al op die plaats waren (bijvoorbeeld het oranje licht van de straatverlichting) en versterkten dat vele malen om er lichtflitsen mee te creëren.

Wij waren het ook die bij andere gelegenheden vergelijkbare lichtfenomen buiten jullie huis creëerden, om aan te geven dat we in jullie nabijheid zijn.

Jullie moeten weten dat je als mensheid niet alleen bent in de kosmos en dat er vele beschavingen zijn die tot jullie dienst staan en jullie willen helpen met de uitdagingen waar jullie nu voor staan.

De blikken van de kosmos richten zich nu op de Aarde in deze kritieke fase.

Nadat wij zelf door een vergelijkbaar proces zijn gegaan voelen wij dat we veel ervaring hebben die we met jullie willen delen.

Wij zijn jullie graag van dienst en willen jullie bijstaan op elke manier die jullie nodig hebben.

Maar bedenk wel dat jullie zelf voor je eigen geestelijke ontwikkeling moeten zorgen.

Deze taak kan men nooit aan een ander overlaten.

Geliefde mensen, het is hoog tijd geworden om wakker te worden, om klaarwakker rechtop in bed te zitten en om je heen te kijken en te ontdekken wat dat voor een wereld is die jullie zelf geschapen hebben.

Er is geen natuurwet die zegt dat het leven moet bestaan uit strijd, conflicten en ontberingen.

Het gaat er om een wereld te scheppen vol overvloed en liefde, waar in ieders behoeften wordt voorzien in overeenstemming met het hoogste goed.

Jullie horen allemaal bij elkaar.

Jullie zijn allen een deel van hetzelfde geheel, en elke ontbrekende schakel in het grote kosmische weefsel beïnvloedt het geheel. Alleen als jullie tot inzicht komen met betrekking tot de kosmische wijsheid dat alles één is en een nieuwe beschaving opbouwen volgens dit principe, dan kan echte overvloed aan liefde, creativiteit, materiële gemakken en technologische vooruitgang ontstaan.

Om te overleven in de nieuwe wereld die bezig is te ontstaan is het niet langer mogelijk om door te gaan met leven volgens de oude manier van denken in termen van gebrek en conflict.

Het nieuwe tijdperk dat jullie binnentreden houdt in dat een nieuwe energetische werkelijkheid zal ontstaan waar de kosmische wet het gelijke trekt het gelijke aan steeds sneller zal gaan manifesteren en met veel grotere kracht dan jullie vroeger gewend waren.

Wij spreken ook over de wet van oorzaak en gevolg die inhoudt dat alles wat men uitstuurt men ook terugkrijgt.

Dat betekent dat inhaligheid en conflictdenken een tegenreactie met dezelfde energie oproepen.

De enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven in deze nieuwe energetische werkelijkheid is door te kiezen voor de weg van liefde, door te leven met een open hartchakra en deel te worden van de kosmische stroom van liefde.

De weg van liefde is de enige mogelijkheid voor de mensheid om te overleven.

Iets waar wij ons over verwonderen is waarom jullie je afgekeerd hebben van de helende energie in het binnenste van Moeder Aarde (Gaia).

Jullie zitten op een grote goudmijn die jullie vergeten en zelfs laten verzwakken en bijna laten uitsterven.

De levenskrachten die uit Gaia’s binnenste komen zijn een voorwaarde voor alles wat leeft op aarde.

Zij zijn ook een vereiste voor jullie geestelijke ontwikkeling.

De levenskrachten in Gaia’s innerlijk helpen jullie om jullie staat van bewustzijn te openen en tevens inzichten en de verhoogde trilling te bereiken die jullie nodig hebben om in de toekomst de weg van liefde te kiezen.

Jullie Aarde lijdt, en zij heeft jullie hulp nodig. Zij wordt enorm gekweld door alle agressieve en onevenwichtige technologie die er op aarde is en het geweld waaraan zij dagelijks wordt blootgesteld.

Gaia heeft jullie hulp nodig om haar energiebalans te herstellen.

De mensen zijn een fantastisch kanaal voor helende energieën, zowel om zichzelf als de aarde te helen.

Open je energiebewustzijn, laat de helende energieën door je heen stromen zodat je een hogere staat van bewustzijn bereikt. Jullie moeten je energielichamen reinigen van onzuiverheden en onevenwichtigheden om jullie volledig potentieel te bereiken.

Jullie zijn fantastische goddelijke wezens die er alleen op wachten weer tot leven gewekt te worden net zoals Doornroosje.

Maar jullie moeten zelf de eerste stap zetten, jullie moeten jezelf wakker schudden!

De mensen hebben een vrije wil en jullie kunnen niet gedwongen worden iets te doen wat je niet zelf wilt.

Het is aan jullie welk besluit je neemt en welke weg je kiest.

Wij zouden jullie een geschenk willen geven. Ons geschenk is van een heel bijzonder soort. Het is niet fysiek van aard, je kunt het niet vasthouden, en je kunt het ook niet zien met je fysieke ogen in jullie driedimensionale wereld.

Wij zullen een gemeenschappelijke healingsessie gaan uitvoeren waarbij alle leden van onze beschaving op dezelfde tijd healing zullen sturen aan de mensheid en jullie planeet.

Dat zal gebeuren in de vorm van een gigantische overdracht van energie waarbij wij jullie van onze energie zullen geven, energie waarvan wij denken dat jullie die nodig hebben als een deel van jullie ontwikkelingsproces, voor de belangrijke sprong die jullie nu op het punt staan te gaan nemen.

Wij nodigen allen die deze boodschap bereikt heeft uit om deel te nemen aan deze gebeurtenis waardoor jullie meer ontvankelijk worden voor de energieën die naar jullie gezonden worden en voor een korte tijd je bewustzijn te koppelen aan het onze.

Wij zullen jullie voor de energieoverdracht ook innerlijke beelden en visioenen sturen om jullie te helpen met het visualiseren van het nieuwe geestelijke tijdperk wat jullie nu ingaan en wat een tijd is van vrede, liefde en harmonie.

Wij willen jullie aansporen om deel te nemen aan deze visualisatie van een nieuwe wereld op aarde omdat het een heel krachtige manier is om een nieuwe, wenselijke toekomst te scheppen.

De energieoverdracht en de meditatieve visualisatie zullen één uur duren en plaatsvinden op donderdag 7 januari 2010 tussen 20.00 en 21.00 uur (Zweedse tijd = dezelfde als de Nederlandse tijd).

Jullie zijn welkom om het hele uur mee te doen of een gedeelte daarvan, dat wil zeggen dat het ook prima is als je bijvoorbeeld een kwartier meedoet.

Dit zal de eerste officiële gemeenschappelijke healingsessie tussen twee verschillende beschavingen tijdens de huidige tijd op aarde. Wees zo vriendelijk om deze boodschap verder te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen.

– Ook internationaal?

Ja

– Kunt u ons nog enkele instructies geven voor de healingsessie?

Bereid je voor zoals voor een gewone meditatie of energieoverdracht.

Stel je voor dat je je openstelt voor de healing en dat je je hartchakra openstelt.

Visualiseer het nieuwe geestelijke tijdperk als een wereld vol liefde, vrede en harmonie. Werk mee door volledig in het NU te zijn gedurende de hele sessie.

Wij hopen en verwachten dat we een samenwerking tussen onze beschavingen zullen kunnen starten zodat er een waarachtige vriendschap en een uitwisseling van ervaringen en wijsheid tussen ons kan ontstaan, om jullie op die manier vriendelijk en voorzichtig te introduceren in de kosmische gemeenschap.

Wij zouden willen afsluiten met te zeggen dat we altijd bij jullie zijn en dat we jullie ontwikkeling met grote interesse volgen, dat we er bijzonder op gesteld zijn om jullie zo veel te helpen als we kunnen in deze laatste overgangsperiode vol beproevingen naar een nieuw tijdperk en een nieuwe wereld.

Wij sturen jullie onze liefde en begrip en jullie mogen rekenen op onze steun.

Dank jullie voor het luisteren.”

(Dibarak vouwde zijn handen samen voor zijn borst en boog bescheiden, en er scheen een sterk licht tussen zijn handen).

Vertaling naar het Nederlands: Pieternel Ermen en Per-Erik Lindström

Advertenties