Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede
Ho’oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaii die ervoor zorgt dat ons ego op één lijn komt met ons Ware Zelf.
Je spreekt het uit als Ho o pono pono.
Velen van ons zijn gevangenen van ons onderbewustzijn. Het zijn de programma’s van het onderbewuste die het merendeel van ons handelen en onze gedachten beïnvloeden. En die er de oorzaak van zijn dat we de (niet altijd gewenste) werkelijkheid ervaren zoals die is.
De oplossing? Vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste. Door een paar simpele zinnetjes te zeggen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma’s die het onderbewuste domineren defintief weggebrand. Deze zinnetjes zijn:
Ik hou van je (I love you)
Bedankt (Thank you)
Het spijt me (I am sorry)
Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)

Zeg deze zinnetjes altijd en vooral als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat je zegt ik hou van je tegen jezelf of het universum dat angst en ergernis verdwijnen. Pure liefde en harmonie komen er voor in de plaats. Als je Ho’oponopono beoefent voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnengaat.
De vier zinnetjes zijn sleutels die ervoor zorgen dat de energie van het bovenbewuste kan binnenstromen in het bewustzijn. Vervolgens ruimt die energie allerlei oude programma’s die zich in het onderbewuste bevinden op. Dat zijn programma’s die te maken hebben met bijv. angst, zelfbeklag, pijn, teleurstelling, opgelegde normen enz. Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om schoon te worden van oude programma’s.
Beoefenaren van Ho’oponopono hebben het over cleanen, schoonmaken, vrijworden van oude pijn.
Je zegt niet vergeef me alsjeblieft tegen het universum, omdat het universum het nodig heeft om het van jou te horen.
Je zegt het omdat jij het nodig hebt om het te horen.
Dr. Hew Len

Je bent totaal verantwoordelijk voor je wereld
Ho’oponopono gaat er vanuit dat de wereld om ons heen een uitdrukking is van onszelf.
Géén uitzonderingen!
Er kan alleen iets in je wereld bestaan als je zelf een vergelijkbare vibratie in je energieveld bezit. Zie je op het journaal iemand die een ander pijn doet? Dan is er een vergelijkbare vibratie in je energieveld. Anders zou iets dergelijks niet in je leven kunnen voorkomen. Je zou dan onmogelijk een dergelijk signaal kunnen opvangen.
Zie het als een radio. Daarmee kun je sommige dingen ontvangen en anderen niet. Datgene wat je kunt ontvangen is alleen mogelijk omdat de radio zo gemaakt is dat hij die frequenties kan laten binnenkomen. Jij bent te vergelijken met een radio die alle frequenties waarmee jij in vibratie hebt kunt ontvangen: de goede, de slechte, de mooie, de lelijke.
Het is niet je schuld, maar het is je verantwoordelijkheid
Joe Vitale

Advertenties