Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, waar wij het meest bang voor zijn.

Wij vragen ons af: wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol en fantastisch te zijn?
Wie ben je eigenlijk om dat níet te zijn?
Je bent een kind van God.
Jezelf klein voordoen dient de wereld niet.
Er is niets verlichtends aan om te krimpen opdat andere mensen zich niet onzeker voelen in je buurt.

Wij zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen doen.
Wij zijn geboren om de glans van te manifesteren die in ons is.
Het zit niet in sommigen van ons; het zit in iedereen.

En als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we anderen onbewust toestemming hetzelfde te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

***

Our deepest fear is not that we are inadequate
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure
It’s our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?
Actually who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightening about shrinking
So that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us, it’s in everyone.

And as we let our light shine,
we unconsciously give other people the permission to do the same.

Advertenties